Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Alumni; Vanhat Norssit ja Norssin Päivä

Entisten oppilaiden runsas osanotto antoi koulun18.10.1947 pidetylle 60-vuotisjuhlalle erityisen leimansa ja teki siitä ikään kuin perhejuhlan. Illalla vietetyssä lähes 700 konventtilaisen juhlakonventissa esitettiin entisten norssien toimintaa järjestettäväksi säännöllisiin muotoihin.

Entisten norssien Konventti kokoontui 24.11.1947 keskustelemaan 60-vuotisjuhlien yhteydessä lausuttujen toivomusten johdosta koulun entisten oppilaiden ja koulun välisestä yhteistoiminnasta. Lyhyen keskustelun jälkeen päätettiin valita Vanhojen Norssien Hallitus. Siihen tulivat kuulumaan:

Vanhojen Norssien Hallituksen Puheenjohtaja 1947-1955, Asutusneuvos Jussi Lappi-Seppälä. Kuva: Veikko N:o 2 1957, 14.

Varatuomari Eero Rönkä, varapuheenjohtaja;
Valtiotieteiden ylioppilas Jussi Mäkinen, sihteeri;

Pankinjohtaja Toivo Aro, jäsen;
Pankinjohtaja Teuvo Aura, jäsen;
Esittelijäneuvos Kaarlo K. Kalliala, jäsen;
Professori Rafael Koskimies, jäsen;
Filosofian maisteri Pekka Kuusi, jäsen;
Professori Aimo Nikolainen, jäsen;
Lääketieteen tohtori Eero Ponteva, jäsen;
Professori Matti Ruuth, jäsen;
Toimittaja Esko Saarinen, jäsen;
Varatuomari Tapani Virkkunen, jäsen;

Professori Hannu Haahti, varajäsen;
Johtaja Eero Helkama, varajäsen;
Arkkitehti Ilmari Niemeläinen, varajäsen;
Ekonomi Erkki Reittilä, varajäsen;
Filosofian maisteri Aarre Tunkelo, varajäsen.

Sekä nykyistä että entistä oppilaskuntaa koskevien käytännöllisten kysymysten hoitamiseksi muodostettiin lisäksi Norssien Valtuuskunta, jonka kokoonpanoksi tuli:

Puheenjohtaja, Norssin Rehtori Rafael Holmström, puheenjohtaja;
Opettajakunnan edustaja, Lehtori Lauri Hämäläinen;
Vanhojen Norssien edustaja, Asutusneuvos Jussi Lappi-Seppälä;
Vanhojen Norssien edustaja, Varatuomari Eero Rönkä,;
Vanhojen Norssien edustaja, Pankinjohtaja Toivo Aro;
Konventin edustaja, Civis Risto Korvenmaa;
Konventin edustaja, Civis Pentti Paljakka,;
Turnarien edustaja, Civis Yrjö Sarahete.

Vanhojen Norssien ensimmäisiä toimenpiteitä oli noin 30 000 markan, 1 534 euron, kokoaminen Konventin kerhohuoneen sisustamista varten. Samalla asetettiin toimikunta hankkimaan koululle entisen rehtorin, F. A. Heporaudan kuva sekä eräiden opettajien valokuvat.
(HSN 1947-1948, 3; Veikko N:o 5 1947, 5-6 )

Monen monien luokkakokousten kokoamiseksi yhteen päätettiin viettää erityistä Norssipäivää. Ensimmäistä Norssin Päivää vietettiin 5.5.1948. Kello 08.10 pidetyssä aamuhartaudessa puhui professori Aimo T. Nikolainen. Sen jälkeen paljastettiin taiteilija T. G. Tuhkasen maalaama rehtori F. A. Heporaudan kuva. Sen luovutti koululle Vanhojen Norssien puolesta asutusneuvos Jussi Lappi-Seppälä. Tämän jälkeen Vanhat Norssit kuuntelivat opetusta koulussa.

Päivällä vietettiin juhlakonventti, jossa ulkocivis, maaherra Gustaf Ignatius piti juhlapuheen. Civis Kauko Sipposen alustuksen pohjalta keskusteltiin kulttuurikerhon perustamisesta Konventin yhteyteen. Civis Paavo Berglund soitti viulukappaleen tohtori L. Arvi P. Poijärven säestämänä, ja Turnarit esitti nojapuuliikkeitä. Ilta oli varattu luokkakokouksia varten.
(HSN 1947-1948, 3-4)

Toinen Norssin Päivä vuonna 1949 oli omistettu sankarivainajien muiston kunnioittamiseksi. Aamulla kokoonnuttiin taas yhteiseen aamurukoukseen, jossa puhui koulun entinen oppilas, rovasti Heimer Virkkunen. Sen jälkeen vanhat norssit kuuntelivat opetusta luokissa. Päivällä vietettiin sankarivainajien muistojuhlaa, jonka kohokohdaksi muodostui kolmen marmorisen sankaritaulun paljastus ja luovutus koululle. Tässä juhlassa puhui sankarien muistolle professori Rafael Koskimies. (HSN 1948-1949, 4)

Kolmannen Norssin Päivän vietto vuoden 1950 toukokuun toisena lauantaina oli edellistä vaatimattomampi. Nytkin oli tosin saatu valmiiksi kaksi uutta sankaritaulua täynnä vainajien nimiä. Ne vihittiin yksinkertaisessa aamurukoustilaisuudessa ja uskottiin koulun säilytettäviksi kalliina aarteina. Tilaisuudessa puhui pastori Urho Paljakka. Päivällä pidettiin lisäksi juhlakonventti ja illalla kutsukonventti. (HSN 1949-1950, 4-5)


Vanhojen Norssien Kunniamerkki, joka tosin otettiin käyttöön myöhemmin.