Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Ylioppilaan arvo

Nykymuotoinen ylioppilastutkinto täytti vuonna 2002 kokonaista 150 vuotta. Ylioppilastutkinto sai alkusysäyksensä Turun Akatemian pääsykuulusteluista, joissa mitattiin kokelaiden latinan ja kristillisen opin perusteiden osaamista. Vuonna 1852 tutkinto sidottiin ensi kerran lukion oppimäärään. Tätä pidetään nykyisen ylioppilastutkinnon alkuna. Kuluneiden 150 vuoden aikana ylioppilastutkinnosta on tullut kansallinen instituutio, joka on keskeinen osa suomalaista koulu- ja yliopistolaitosta.

Ylioppilastutkinnon kokeet olivat alkuaan suullisia. Vuoden 1852 statuuteissa säädettiin ensi kerran suullisten kuulustelujen rinnalle myös kirjallisia kokeita. Tutkinto suoritettiin kuitenkin kokonaan yliopistolla. Kirjalliset kokeet siirtyivät lukioihin vuonna 1874, mutta suulliset kuulustelut lakkautettiin vasta vuoden 1919 asetuksella.
(YOTL 2002)

Ylioppilastutkinto syksyllä 1895. Äidinkielellä käsiteltäviä aineita.

1) Jumalan kaitselmus.
2) Uskonpuhdistuksen edeltäjät.
3) Perikleen aikakausi.
4) Hugenottisodat.
5) Aleksanteri II Suomen Suuriruhtinaana.
6) Elias Lönnrot.
7) Runebergin runoelma Wilhelm von Schwerin.
8) Viljalajeistamme.
9) Ukkosesta ja ukkosenjohdattajasta.

Ylioppilastutkinto syksyllä 1894. Matemaattisia suoritettavia.

1) Sekoitus alkohoolia ja vettä sisältää 68 ½ % alkohoolia, jos lasketaan painon mukaan.

Montako prosenttia alkohoolia, tilavuuden mukaan laskettuna, sisältää sekoitus, jos alkohoolin ominaispaino on 0,81?

2) Ratkaise ekvationit:

3 ) Kahden kaksinumeroisen luvun, x:n ja y:n, tulo on 930. Jos luku x kirjoitetaan luvun y:n eteen ja niin syntynyt nelinumeroinen luku jaetaan luvulla y, saadaan osamääräksi 25 ja jäännökseksi 12. Mitkä ovat luvut x ja y?

4) Rautatieasemalta A lähtee matkustajajuna aseman B:n kautta, siinä kuitenkaan pysähtymättä, asemalle C. Junan nopeus on 36 km tunnissa ja A:n ja B:n välimatka 24 km. Samaan aikaan lähtee B:stä kaksi tavarajunaa, toinen A:han, toinen C:hen, molemmat samalla nopeudella. A:sta tuleva matkustajajuna kohtaa toisen tavarajunan ½ tuntia aikaisemmin kuin se saavuttaa toisen. Kuinka suuri on tavarajunain nopeus?

5) Vedä tasakylkisessä kolmiossa transversaali, joka jakaa yhtäsuuret sivut niin, että ne osat näistä, jotka joutuvat transversaalin ja aseman väliin, tulevat kumpikin yhtä suuriksi kuin transversaali.

Reaalikokeen kysymyksiä

1875 Kappaleiden lämpömäärä
1877 Kasvien liikuntailmiöistä
1895 Suomen nakertajat
1898 Kasvien siitoksesta

1879 Kuinka ihminen tulee jumalan tietoisuuteen
1880 Augustinuksen ja Pelagiuksen uskonriita
1890 Jumalan kuva ihmisessä
1892 Gregorius VII
1893 Kuinka paljon uskonnollista tietoa ihminen saa luonnollisesta ilmoituksesta?'

Vapaa-aineiden aiheita

1879 ”Murheel’ ei saa muistoasi viettää, ei kuin sen, mi mentyään jää unhoon.”
1880 ”Ennen mies maansa myöpi kuin sanansa syöpi.”
1881 ”Tieto on valtaa.”
1896 Eräs kesämatkani
(Kaarninen & Kaarninen 2002, 117, 119)

Matematiikan tehtävä syksyllä 1903

Piiritetyssä linnoituksessa, jossa on 990 miestä, on muonavaroja 990 päiväksi. 8 päivän kuluttua kaatuu rynnäkössä 45 miestä ja vielä 8 päivän kuluttua vähennetään päivämuonat seitsemään kahdeksasosaan alkuperäisestä määrästä. Kuinka monta päivää saattavat muonavarat vielä riittää?
(YOTL 2002)

Vuonna 1919 säädettiin pakollisiksi viisi koetta: äidinkielen koe, toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe sekä uutena kokeena reaalikoe (YOTL 2002).

Ylioppilaiden määrä alkoi voimakkaasti lisääntyä vuosisadan taitteen jälkeen. Tämä johtui sekä oppikoulujen lukumäärän ja uusien yhteiskuntaluokkien sivistystarpeen kasvusta. Seuraavassa taulukossa on esitetty kevään tutkinnossa hyväksyttyjen ylioppilaiden määriä vuosina 1880-1950.

Vuosi

1880

1890

1900

1910

1917

1920

1935

1945

1950

Ylioppilaita

224

288

491

929

1 128

1 146

2 509

2 430

4 073


(Kiuasmaa 1882, 31; WSOY 1975-1976, 10, palsta 955)