Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Inflaatiovarat

Koulun stipendirahastojen varat vuoden 1956 lopussa ja stipendien jako keväällä 1957 selviävät seuraavista taulukoista (HN 1956-1957, 38-39; HSN 1946-1947, 42-43).

N:o

Rahasto

Perus-

tettu

KOP:n

osakkeita

PYP:n

osakkeita

Pankkitalletukset

Huom

1.

Aleksanteri II

1880

65


6 557:- [€ 144]

1947: 2 140: 00 [€ 109]

2.

Yrjö-Koskisen

18833 810:- [€ 84]

1947: 2 233: 00 [€ 114]

3.

Torstenin

18953 257:- [€ 72]

1947: 1 909: 50 [€ 98]

4.

Erwast & Hellman

19044 300:- [€ 95]

1947: 2 475: 75 [€ 127]

5.

Schohinin

19115 027:- [€ 111]

1947: 2 893: 05 [€ 148]

6.

Bonsdorffin

1912

190


8 242:- [€ 182]

1947: 29 793: 85 [€ 1 523]

7.

Hagelinin

19186 406:- [€ 141]

1947: 3 680: 05 [€ 188]

8.

Finnen

19215 304:- [€ 117]

1947: 3 108: 00 [€ 159]

9.

Melanderin

1929

535

300

17 446:- [€ 384]

1947: 64 088: 50 [€ 3 277]

10.

Kullervon

19331 274:- [€ 82]

1947: 184: 30 [€ 9]

11.

Strengin

1934

351


15 689:- [€ 346]

1947: 50 268: 70 [€ 2 570]

12.

Salosen

1937

110


4 422:- [€ 97]

1947: 9 297: 15 [€ 475]

13.

Brummerin

193711 245:- [€ 248]

1947: 6 454: 95 [€ 330]

14.

Riemujuhlan

1937

1 377


19 933:- [€ 439]

1947: 49 154: 40 [€ 2 513]

15.

Reitzin

1937

312


6 742:- [€ 149]

1947: 32 388: 00 [€ 1 656]

16.

Turnarien

1937

98


4 264:- [€ 94]

1947: 10 095: 95 [€ 516]

17.

Jacobsonin

1939

214


4 184:- [€ 92]

1947: 31 756: 50 [€ 1 624]

18.

Drockilan

1940

112

70

1 655:- [€ 36]

1947: 12 271: 50 [€ 627]

19.

Paavilaisen

1942

225


2 828:- [€ 62]

1947: 11 318: 55 [€ 579]

20.

Oraviston

1942

105


1 550:- [€ 34]

1947: 1 404: 00 [€ 72]

21.

Talaan

1946


2 000 1)

48 550:- [€ 1 070]

1947: 2 628:00 [€ 134]

22.

Hakkilan

1946

150

520

6 787:- [€ 150]


23.

Wahlstedtin

1947

1 167

2 460

173 995:- [€ 3 833]


24.

Hyvärisen

1950

208


8 333:- [€ 184]


25.

Lehmuskosken

1950

55


43 802:- [€ 965]


26.

Kurjen

1950

670

300

90 305:- [€ 1 990]


27.

Filatelistain


5


29 616:- [€ 653]


28.

Alkeisopiston

1887

383


274 913:- [€ 6 057]

1947: 264 020: 85 [€ 13 499]

29.

Baeckin

1836

270


72 051:- [€ 1 597]


30.

Kellorahasto
13 095:- [€ 289]


31.

Orkesterirahasto
10 933:- [€ 241]


32.

L. T. Voionmaan
108 473:- [€ 2 390]


33.

K. Östbergin
55 235:- [€ 1 217]


34.

Vanhojen Norssien
140 088:- [€ 3 087]YHTEENSÄ


6 602

osaketta

5 650

osaketta

1 210 311:- [€ 26 732]

Yhteensä 1947:

329 544: 45 [€ 16 849]

1) Maatalousosakepankki

Taulukosta voidaan todeta, että Norssin stipendirahasto oli karttunut 1950-luvulla kohtuullisesti uusien lahjoitusten takia. Rahavaroja oli nyt pankeissa erilaisilla tileillä liki neljä kertaa niin paljon kuin oli ollut 10 vuotta aikaisemmin. Tuon rahamäärän ostovoimakin oli euroissa mitattuna miltei kaksinkertaistunut. Opettajakunnan käytettävissä oli myös ostovoimaltaan noin kolminkertainen määrä jaettavia stipendivaroja kuten seuraavasta taulukosta voidaan havaita.

Opettajakunnalla käytettävissä


Opettajakunnan jakamat 1957

N:o

Rahasto

Markkaa


Luokka

Opp.

Markkaa

6. v

Bonsdorffin

5 000: 00 [€ 110]


VIII

9

47 000:- [€ 1 036]

9. v

Melanderin

16 000:00 [€ 353]


VII

14

55 000:- [€ 1 212]

11. v

Strengin

10 000: 00 [€ 220]


VI

7

24 000:- [€ 529]

12. v

Salosen

3 000: 00 [€ 66]


V

11

48 000:- [€ 1 058]

14. v

Riemujuhlan

20 000: 00 [€ 441]


IV

9

19 000:- [€ 419]

15. v

Reizin

6 000:00 [€ 132]


III

6

7 000:- [€ 154]

16. v

Turnarien

3 000:00 [€ 66]

17. v

Jacobsonin

4 000: 00 [€ 88]

18. v

Drockilan

4 000: 00 [€ 88]

19. v

Paavilaisen

6 000: 00 [€ 131]

20. v

Oraviston

3 000: 00 [€ 66]

21. v

Talaan

20 000:00 [€ 441]

22. v

Hakkilan

6 000: 00 [€ 132]

23. v

Wahlstedtin

25 000:00 [€ 551]

24. v

Hyvärisen

5 000:00 [€ 110]

25. v

Lehmuskosken

4 000:00 [€ 88]

26. v

Kurjen

30 000:00 [€ 661]

28. v

Alkeisopiston

20 000:00 [€ 441]

29. v

Baeckin

10 000:00 [€ 220]

YHTEENSÄ

200 000:00 [€ 4 407]


YHTEENSÄ

200 000: 00 [€ 4 407]

Yhteensä 1947

28 300:00 [€ 1 447]


Yhteensä 1947

28 300: 00 [€ 1 447]

Yksi Markka oli ostovoimaltaan 1.1.1957 = € 0,02, kun se oli ollut vuonna 1947 € 0,05. Markan ostovoiman kehittymistä 1950-luvulla voidaan vertailla seuraavan taulukon avulla. Kyseisen vuoden markkamäärä kerrotaan muuntokertoimella ja jaetaan euron arvolla 5,94573.

Vuosi


Muuntokerroin

100 mk. kyseisen

vuoden rahaa =

/ 1.1.2007


Vuosi

Muuntokerroin

100 mk. kyseisen

vuoden rahaa =

/ 1.1.2007

1949

0,222

0,04


1955

0,162

0,03

1950

0,195

0,03


1956

0,146

0,02

1951

0,167

0,03


1957

0,131

0,02

1952

0,161

0,03


1958

0,123

0,02

1953

0,157

0,03


1959

0,121

0,02

1954

0,157

0,03


1960

0,118

0,02


 

 

 

 

 

 

 Helsingin kaupungin eräiden viranhaltijoiden palkkakehitystä on esitetty seuraavassa taulukossa. (HKT 1952, 279; 1957, 258)

Tämän kirjan kannalta on tietysti erityisen valitettavaa, että samanlaisia palkkatilastoja ei ole löydettävissä oppikoulun opettajien palkoista kyseiseltä ajalta. Sen verran kuitenkin tiedetään, että yliopettajien ja lehtoreiden palkkataso on Norssissa enää 1950-luvulla jonkin verran, vain kaksi palkkaluokkaa oppikoulun opettajien yleistä palkkatasoa korkeampi.

Tietoja ei löytynyt edes opettajien omasta ammattijärjestöstä OAJ:stä. Hävetköön moinen etujärjestö, joka ei perusta vaatimuksiaan pitkiin aikasarjoihin.

Viranhaltija

1949

1955


Markkaa

Euroa

Markkaa

Euroa

Kaupunginjohtaja

59 000

2 202,93

128 800

3 509,34

Kaupungininsinööri

46 400

1 732,47

102 530

2 793,58

Kaupunginlääkäri

43 730

1 632,78

92 000

2 506,67

Oikeusneuvosmies

36 190

1 351,25

78 550

2 140,21

Satamakapteeni

33 970

1 268,36

70 610

1 923,87

Kansakoulun miesopettaja

21 760

812,47

43 820

1 193,94

Kansakoulun naisopettaja

20 200

754,22

39 330

1 071,60

Kaupunginhallituksen kanslisti

17 430

650,80

31 740

864,80

Kirjastoamanuenssi

17 430

650,80

31 740

864,80

Sairaanhoitaja

16 630

620,93

27 140

739,47

Kaupunginhallituksen vahtimestari

16 100

601,14

28 640

780,34

Elintarvikkeiden ja eräiden hyödykkeiden keskihintoja voidaan tarkastella seuraavan taulukon avulla.

Vuosi

Määrä

19501)

1955

1960

Hyödyke


Markkaa

Euroa

Markkaa

Euroa

Markkaa

Euroa

Maito

litra

20,54

0,67

22,00

0,60

42,12

0,84

Voi

kilo

359,50

11,79

346,00

9,43

464,00

9,21

Juusto

kilo

259,08

8,50

284,00

7,74

422,50

8,39

Munat

kilo

180,51

5,92

219,84

5,99

296,84

5,89

Perunat

kilo

47,36

1,55

67,15

1,83

25,08

0,50

Näkkileipä

kilo

59,60

1,95

75,75

2,06

129,50

2,57

Ranskanleipä

400 g

17,38

0,57

23,00

0,63

38,33

0,76

Naudanliha

kilo

260,62

8,55

317,45

8,65

365,91

7,26

Sianliha

kilo

225,24

7,39

328,49

8,95

432,54

8,58

Suomimakkara

kilo

190,21

6.24

150,00

4,09

221,42

4,39

Silakka

kilo

66,07

2,17

88,66

2,42

113,61

2,25

Kahvi2)

kilo

660,00

21,65

794,173)

21,64

1110,00

22,03

Palasokeri

kilo

68,79

2,26

79,313)

2,16

133,00

2,64

Sekahedelmät

kilo

n.a

n.a.

242,71

6,61

316,744)

6,29

Pesupulveri

pak.

32,40

1,06

32,00

0,87

50,00

0,99

Sähkö

kwh

11,50

0,38

15,00

0,41

7,54

0,15

Miehen puku

kpl

7 583,89

248,73

9 486,04

258,46

n.a

n.a

Miesten kengät

pari

2 384,84

78,21

2 240,43

61,04

n.a

n.a

Tupakka

aski

55,83

1,83

n.a

n.a

n.a

n.a

Raitiovaunulippu

matka

15,00

0,49

25,00

0,68

35,00

0,69

Kunnallisvero

%

11,5 %

11,5 %

12,0 %

Vuosi

Määrä

19501)

1955

1960

Hyödyke


Markkaa

Euroa

Markkaa

Euroa

Markkaa

Euroa

Maito

litra

20,54

0,67

22,00

0,60

42,12

0,84

Voi

kilo

359,50

11,79

346,00

9,43

464,00

9,21

Juusto

kilo

259,08

8,50

284,00

7,74

422,50

8,39

Munat

kilo

180,51

5,92

219,84

5,99

296,84

5,89

Perunat

kilo

47,36

1,55

67,15

1,83

25,08

0,50

Näkkileipä

kilo

59,60

1,95

75,75

2,06

129,50

2,57

Ranskanleipä

400 g

17,38

0,57

23,00

0,63

38,33

0,76

Naudanliha

kilo

260,62

8,55

317,45

8,65

365,91

7,26

Sianliha

kilo

225,24

7,39

328,49

8,95

432,54

8,58

Suomimakkara

kilo

190,21

6.24

150,00

4,09

221,42

4,39

Silakka

kilo

66,07

2,17

88,66

2,42

113,61

2,25

Kahvi2)

kilo

660,00

21,65

794,173)

21,64

1110,00

22,03

Palasokeri

kilo

68,79

2,26

79,313)

2,16

133,00

2,64

Sekahedelmät

kilo

n.a

n.a.

242,71

6,61

316,744)

6,29

Pesupulveri

pak.

32,40

1,06

32,00

0,87

50,00

0,99

Sähkö

kwh

11,50

0,38

15,00

0,41

7,54

0,15

Miehen puku

kpl

7 583,89

248,73

9 486,04

258,46

n.a

n.a

Miesten kengät

pari

2 384,84

78,21

2 240,43

61,04

n.a

n.a

Tupakka

aski

55,83

1,83

n.a

n.a

n.a

n.a

Raitiovaunulippu

matka

15,00

0,49

25,00

0,68

35,00

0,69

Kunnallisvero

%

11,5 %

11,5 %

12,0 %


1) Elintarvikesäännöstely


2) Paahdettu 1950 à
3) Vapaa
4) Luumut
(HKT 1952, 254-257; HKT 1956, 282-283; HKT 1961, 213; Rauhala 2001)

Vaikka pulakausi alkoi 1950-luvulla hellittää, äitien oli edelleen otettava visu vaari kotitaloudesta. WSOY julkaisi vuonna 1952 teoksen ’Joka naisen niksikirja’, jota painettiin muutamassa vuodessa yli 130 000 kappaletta. Kirjasta tehtiin mahdollisimman pätevä ja kätevä apuneuvo naisille, joilla piti olla tuhat ja yksi taitoa. Koneellisten sekä synteettisten pesuaineiden aikana oli vanhojen menetelmien asemesta tarkkailtava taas askareiden suoritustapaa ja tuumitella, kuinka ne voitaisiin tehdä tehokkaammin. (Suova 1953, 4-6)
Joka naisen niksikirja, yhdeksäs painos. Ex Libris ja kuva: Erkki Nordberg 2007.


Vihoviimeinen Valtion ostokortti vuodelta 1953. Vain kahvi oli enää säännöstelty hyödyke. Asko Kaikusalon kokoelmat. Kuva: Erkki Nordberg 2008.

Kun 1940-luku alkoi edetä kohti loppuaan, alettiin suunnitella arvoltaan vähäiseksi käyneen markan korvaamista suuremmalla rahayksiköllä. Vuonna 1946 julistettiin lisäksi uusien setelityyppien suunnittelukilpailu. Kilpailun voitti Tapio Virkkala, joka sai sekä ensimmäisen että toisen palkinnon. Setelien ulkonäkö vahvistettiin kuitenkin vasta maaliskuussa 1955.

Suomen Pankki oli lisäksi asettanut syyskuussa 1949 toimikunnan tutkimaan rahanuudistusta, ja helmikuussa 1951 pankin johtokunta esitti pankkivaltuusmiehille, että uudeksi rahaksi tulisi sataa entistä markkaa vastaava riksi.

Nimi ei ollut aivan uusi. Sitä oli ehdotettu muodossa taaleri jo vuonna 1860, kun omasta rahayksiköstä ensi kertaa keskusteltiin. Professori Heckscher oli myös suositellut vuonna 1920 Suomen uudelle kultarahalle nimeä taaleri.

Pankki piti rahanuudistusta kiireellisenä, mutta pankkivaltuusmiehet panivat asian pöydälle. Se otettiin uudelleen käsiteltäväksi seuraavan vuoden syyskuussa, jolloin pankkivaltuusmiehet totesivat, etteivät he pidä rahayksikölle valittua nimeä onnistuneena. Kysymys palautettiin pankin johtokuntaan. Suunnitellut setelit päätettiinkin laskea liikkeelle uudistusta odottamatta.

Vuonna 1955 käyttöön tulleet setelit olivat kooltaan pieniä, mutta nimellisarvoltaan suuret setelit helpottivat tilannetta. Ajatus rahanuudistuksesta jäi näin syrjään, kunnes se sittemmin toteutettiin seuraavalla vuosikymmenellä.

( Talvio 1981, 65-66)

Uudet setelit olivat ’dollarikokoa’, kooltaan 142 x 69 millimetriä.


Uusi 100 markan seteli vuodelta 1955. Ruotsinkielinen teksti oli vai setelin vaakunapuolella. Liikkeelle laskemisen vuosi näkyy setelissä.
Ostovoima liikkeelle laskemisen vuotena € 2,72.


Uusi 500 markan seteli vuodelta 1955. Ruotsinkielinen teksti oli vain setelin vaakunapuolella. Liikkeelle laskemisen vuosi näkyy setelissä.
Ostovoima liikkeelle laskemisen vuotena € 13,62.
Upiuudet 100 ja 500 markan setelit uusittiin kuitenkin uudelleen tuota pikaa. Muu uusi setelistö jäi sellaisenaan käyttöön. Ostovoima liikkeelle laskemisen vuonna, joka näkyy setelissä: 500 markkaa = € 12,28, 100 markkaa = € 2,20 ja 1 000 markkaa € 27,25.


Nämä suuret setelit laskettiin liikkeelle myös vuonna 1955. Ostovoima liikkeelle laskemisen vuonna: 5 000 markkaa = € 136,23 ja 10 000 markkaa = € 272,46.


Kuvat: Suomen Pankin Tiedotusosasto ja Rahamuseo 2007.