Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Kehittyvä kantakaupunki

Helsingin keskusta on tietysti Kantakaupunki. Mutta helsinkiläisyyden, ’stadilaisuuden’, ja helsinkiläisen kielenkäytön, ’slangin’, kehto oli keinahdellut Sörkassa ja Rööperissä, ’Röbassa’. Näillä aitojen työläisten asuma-alueilla syntyi ja kehittyi 1800-luvun lopulta alkaen Helsingin tiiviisti suurkaupunkilainen suomalainen elämänmuoto. Se on kuitenkin meidän päivinämme levinnyt ja hajonnut niin laajalle, ettei sitä enää juuri olekaan. Sörkasta ja Rööperistä lähteneet Stadi ja stadilaisuus elivätkin elinvoimaisina itse asiassa vain runsaat puoli vuosisataa. Toisesta maailmansodasta ja sitä seuranneesta ajasta tuli tässä kehityksessä suuri vedenjakaja. (Poukka 2001, 7, 9)

Norssi ja Norssin pojat saivat siten 1930-luvulla elää ja käydä koulua juuri tuossa Stadissa, joka ei enää siirtoväkineen, liitosalueineen ja maaltamuuttoineen palannut koskaan entiselleen. Norssi sen sijaan säilyi omalla paikallaan Punavuoren naapurustossa.

Helsingin asujaimiston kehittymisestä 1930-luvulla saa käsityksen seuraavasta taulukosta.

Vuosi

Helsingissä
syntyneet

Muualla
syntyneet

Ulkomaa-
laisia

Miehiä

Naisia

Suomen- kielisiä

Ruotsin-
kielisiä

Yhteensä

19201)

58 672

99 328

~4 030

69 210

92 820

103 205

53 727

162 030

19301)

74 917

135 267

8 0763)

93 200

126 642

152 510

62 579

219 842

19382)

n.a.

n.a.

5 0883)

98 487

138 238

n.a.

n.a.

236 725

19402)

n.a.

n.a.

n.a.

105 777

146 707

n.a.

n.a.

252 484

19701)

201 165

309 187

~8 400

226 510

283 842

456 264

54 088

510 352

1) Väestönlaskennat 8.12.1920, 27.11.1930 ja 31.12.1970. Vuonna 1940 ei väestönlaskentaa voitu talvisodan
     takia tehdä. Seuraava väestönlaskenta tehtiin 31.12.1950.  
2) Henkikirjoitus 1.1. kyseisenä vuonna
3) 1930: Euroopan Venäjä 1 959, Ruotsi 2 097, Saksa 1 435, Muut maat 3 585;
     1938: Venäjä 1900, Ruotsi 1 211, Saksa 583, Muut maat 1394.
(HKT 1921, 65; HKT 1931,  HKT 1938, 32-33; 37, 39, 44-45, 47; HKT 1970, 1.1, 1.4, 1.15; HKT 1975, 16; TK 2000, Liitetaulukko 1A)

Asuntotuotanto oli 1920-luvulla kohdistunut voimakkaasti Töölön eteläisiin osiin. Vuosina 1930-1935 asuntotuotanto oli Suuren laman takia varsin vähäistä. Tuolloin valmistuneiden asuntojen koko painottui lisäksi voimakkaasti yksiöihin ja kaksioihin. Asuntojen keskikoko pieneni 2.15 asuinhuoneeseen, joissa asui keskimäärin 1.43 henkilöä. Vuosikymmenen loppupuolella rakennustoiminta elpyi ja painottui kaksioihin sekä yksiöihin. Tuossa vaiheessa rakennettiin pääasiassa Töölön pohjoisempia osia ja Hakaniementorin itäpuolta. (HKT 1938, 9, 20-23, 28-29; HKT 1947, 16, 19-20; ??  HKI 1997, 93; Poukka 2001, 35)

Helsingin asumisolojen kehittymisestä saa kuvan seuraavasta taulukosta.

Vuosi

Asun-
toja

As./
huone

Keskus-
lämmitys
%

Sähkö-
valo
%

Kaasu-
johto
%

Vesi-
johto
%

Vie-
märi
%

WC
%

Lämmin
vesi
 %

Kylpy-
huone
 %

1920

36 513

1.831)

n.a.

91,7

42,5

71,6

65,5

43,9

n.a.

23,5

1930

58 259

1.511)

n.a.

98,6

67,3

85,7

n.a.

68,8

n.a.

n.a.

1938

71 129

1.431)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1970

189 318

0.982)

93,2

99.9

n.a.

95,6

95,8

93,2

89,4

78,1

1) Keittiö on laskettu huoneeksi koska, jos sellainen huoneistossa oli, sielläkin asui joku.   
2) Varsinaisissa asuinhuoneissa
(Lankinen 1985, 14, 19, 38; TK 2000, 55, Liitetaulukko 7; HKT 1939, 20-23, 28-29; HKT 1947, 16, 20-21; HKT 1976, 59)

Helsingin väestön kasvu kaupunginosittain 1910-1946 

N:o

Kaupunginosa

1910

1920

1930

1940

1946

KANTAKAUPUNKI

112 740

148 706

203 175

247 428

286 496

1.

Kruununhaka

9 118

10 885

12 809

14 348

15 916

2.

Kluuvi

4 963

4 431

3 648

3 612

3 973

3.

Kaartinkaupunki

4 244

4 269

4 084

3 868

4 572

4.

Kamppi

16 735

18 704

20 872

21 628

24 534

5.

Punavuori

7 434

8 828

9 214

9 749

10 597

6.

Eira

9 021

11 674

10 935

12 380

13 719

7.

Ullanlinna

15 495

17 015

19 252

20 267

22 543

8.

Katajanokka

3 700

5 057

5 200

4 406

5 230

9.

Kaivopuisto

989

959

932

869

964

10.

Sörnäinen

5 950

7 760

9 023

12 113

13 596

11.

Kallio

15 242

19 450

25 425

33 858

36 131

12.

Alppiharju

6 314

10 959

15 458

19 941

23 537

13.

Etu-Töölö

916

6 520

22 767

26 608

29 596

14.

Taka-Töölö

4 418

6 079

11 913

26 166

31 682

15.

Meilahti

n.a.

32

132

1 591

6 526

16.

Ruskeasuo

--

--

541

645

891

17.

Pasila

--

3 006

2 364

1 873

2 214

18.

Laakso

--

--

--

--

--

19.

Mustikkamaa - Korkeasaari

--

--

--

--

--

20.

Länsisatama

432

424

422

300

296

21.

Hermanni

3 569

3 434

2 622

2 405

2 584

22.

Vallila

712

4 662

14 078

15 290

15 538

23.

Toukola

838

755

1 769

1 881

1 993

24.

Kumpula

::

::

::

::

::

25.

Käpylä

--

--

3 999

4 651

8 611

26.

Koskela

--

--

--

865

1 184

27.

Vanhakaupunki

::

::

::

::

::

 

Muut alueet rautatien länsipuolella

1 050

987

1 512

2 119

2 800

 

Muut alueet rautatien itäpuolella

1 032

1 839

2 791

4 440

5 349

52.

Suomenlinna

568

977

1 073

1 101

1 558

53.

Ulkosaaret; Länsisaaret

n.a.

n.a.

340

454

362

 

 

 

 

 

 

 

ESIKAUPUNGIT

--

--

--

--

51 054


(HKT 1966, 69; HKT 1976, 13)

Pääkaupungin oppikouluoloista saa käsityksen seuraavasta taulukosta.

Lukuvuosi

1919/        
1920

1929/
1930

1939/
1940

1973/
1974

Oppikouluja yhteensä

18

35

38

72

Oppilaita yhteensä

 • joista poikia

6 093
2 938

10 490
4 776

11 621
5 474

42 272
19 342

Suomenkielisiä oppikouluja

 • luokkia
 • oppilaita
 • poikia
 • tyttöjä
 • opettajia
 • ylioppilaita keväällä

8
n.a.
2 909
1 407
1 502
199
116

22
209
6 584
3 019
3 565
n.a.
n.a.

24
257
8 059
3 862
4 197
493
n.a.

59
n.a.
37 631
17 115
20 516
n.a.
2 582

Ruotsinkielisiä oppikouluja

 • luokkia
 • oppilaita
 • poikia
 • tyttöjä
 • opettajia
 • ylioppilaita keväällä

10
n.a.
3 184
1 531
1 653
266
140

13
134
3 906
1 757
2 149
n.a.
n.a.

14
140
3 562
1 612
1 950
358
172

13
n.a.
4 641
2 227
2 414
n.a.
464

 

 

 

 

 

10-19 -vuotiaita poikia kaikkiaan

13 561

14 780

16 954

31 753

(HKT 1921, 135-137; 1931; 118-119; 1940/1941; 124-125; 1974, 12; 1975; 143-144)

Seuraava taulukko on laadittu erillisen taulukon lukujen perusteella. Siitä voidaan todeta Vapaussodan jälkeisen lähtökohtatilanteen suhde- ja prosenttilukuja sekä niiden kehittyminen vuosikymmenen vaihteeseen sekä vuoteen 1974 saakka.

Lukuvuosi

1919/
1920

1929/
1930

1939/
1940

1973/
1974

Oppilaita / oppikoulu keskimäärin

 • suomenkieliset
 • ruotsinkieliset

339
364
318

300
299
300

306
336
254

587
638
357

Oppilaita / opettaja

 • suomenkielisiä
 • ruotsinkielisiä

13
15
12

n.a.
n.a.
n.a.

14
16
10

n.a.
n.a.
n.a.

Oppilaita / luokka

 • suomenkielisiä
 • ruotsinkielisiä

n.a.
n.a.
n.a.

31
32
29

29
31
25

n.a.
n.a.
n.a.

Poikaoppilaita kaikista pojista 10-19 v

 • suomenkielisiä
 • ruotsinkielisiä

21.67 %
10.38 %
11.29 %

32.31 %
20.43 %
11.89 %

32.29 %
22.78 %
9.51 %

60.91 %
53.90 %
7.01 %

Helsinkiläiset ylioppilaat

 • suomenkielisiä
 • ruotsinkielisiä

256
45.31 %
54.69 %

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

3 046
84.76 %
15.23 %

Kielisuhteet

 • suomenkielisiä
 • ruotsinkielisiä

 

63.69 %
33.16 %

 

69.37 %
28.47 %

 

n.a.
n.a.

 

89.88 %
10.11 %

Helsingin suomenkielisten oppikoulujen ja Norssin kannalta on merkillepantavaa, että kaikkiaan 14 780 iältään 10-19 vuotiaista pojasta jo sentään 3 019 kävi suomenkielistä ja 1 757 ruotsinkielistä oppikoulua. (Lankinen 1988, 14, 19, 38; TK 2000, 55. Liitetaulukko 7; HKT 1931, 118-119; 1939, 20-23, 28-29)

Kaupunki ulottui koko vuosikymmenen ajan edelleen pohjoisessa vain Käpylään saakka. Meri erotti Helsingin idässä Kulosaaren kauppalasta ja lännessä Lauttasaaresta, joka kuului Huopalahden kuntaan. (Waltari & Blomberg 1941, 11)


A. Einola: Helsingin keskustaa vuonna 1931. Valistuksen maantieteelliset opetustaulut.

Kaupungin sisäinen liikenne hoidettiin 1930-luvulla pääasiassa raitiovaunuilla, joita liikennöi Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksen edeltäjä Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtiö [HRO]. Helsingin kaupunki oli tosin ostanut 1930-luvun alkuun mennessä lähes sen kaikki osakkeet, joten yhtiö oli käytännössä jo tuolloin täysin kaupungin hallinnassa. Raitiotieverkosto saavutti suurimman alueellisen laajuutensa 20.9.1930, jolloin valmistui uusi linja Ruoholahti – Eläintarha – Vallila. Silloin liikennöitiin kaikkiaan 14 raitiovaunulinjaa. (HKT 1931, 202, 206-207; 1938, 218-219, 233, 361; HKL 1972, 19)

Kun kaikkiin esikaupunkeihin ei kannattanut rakentaa raitiotietä, oli linja-autoliikenne alkanut kantakaupungin ja tulevien liitosalueiden välillä jo 1920-luvulla. Liikennettä harjoittivat aluksi useat pienet linja-autoyhtiöt. Kantakaupungin sisäinen autoliikenne oli myös alkanut jo vuonna 1928, jolloin yksityinen Oy Omnibus Ab ryhtyi harjoittamaan sitä punaisilla Reo-merkkisillä linja-autoillaan.

Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtiö aloitti lisäksi maaliskuussa 1936 kaupungin sisäisen autolinjan, joka liikennöi Kruunuhaasta Taka-Töölöön. Yhtiö osti myös vuosina 1936-1938 käytännöllisesti katsoen kaikki kaupunkialueella liikennöineet linja-autoyhtiöt kalustoineen, henkilöstöineen ja linjalupineen.
(HKL 1972, 19, 21)

Julkisen liikenteen volyymista saa käsityksen seuraavasta taulukosta ja linjaluettelosta. 

Vuosi

Rv. moot- torivaunuja
kpl.

Rv. perä-
vaunuja
kpl.

Liikenne-
pituus
 km.

Matkus-
tajia
milj.

Linja-
autoja
kpl.

Liikenne-
pituus
km.

Matkus-
tajia
milj.

1930

167

147

55,52

63,46

 

 

5,421)

1935

161

154

70,09

55,66

102)

 

 

1940

 

 

71,73

73,81

171

 

 

1970

256?

?

59,50

48,13

595

365,90

59,32

1) Oy Omnibus Ab:n punaiset bussit; Linjat: Eira – Kruununhaka; Kauppatori – Töölö; Erottaja – Hietalahti; Erottaja – Hietaniemi ja Erottaja – Seurasaari.
2) HRO 29.3.1936 alkaen: Keskikaupunkilinja 12: Topeliuksenkatu – Arkadiankatu – Annankatu – Erottaja – Eteläesplanadi – Kruununhaka; Kulosaaren linjaa alettiin liikennöidä 15.5.1936.
(HKT 1931, 202, 206-207; HKT 1938, 218-219, 223, 361; HKT 1947, 233-237, 385, 388;  HKT 1971, 190-194; 327; Estlander 1931, 136-137, 145; Bussikaistalla 2006a)

Pääosa Norssin pojista asui 1930-luvulla aivan koulun lähellä tai ainakin kantakaupungin alueella. Koulumatkat tehtiin ja kahden tunnin mittaisella ruokatauolla käytiin kotona syömässä pääasiassa jalan (Lyytikäinen 1994, 12-13). Kauimmaisetkin asuivat yleensä kaupunkiin yhdistetyillä alueilla: Hermannissa, Kumpulassa, Käpylässä, Meilahdessa, Pasilassa, Toukolassa, Vallilassa ja Vanhassa kaupungissa. Vuonna 1931 ainoastaan 20 poikaa asui Huopalahden kunnassa, siihen kuuluneessa Lauttasaaressa tai Munkkiniemessä, Kulosaaren huvilakaupungissa, Haagan kauppalassa, Helsingin maalaiskunnassa [Vantaa] tai Espoossa (HSN 1930-1931, 69-91). Helsinkiin yhdistetyillä alueilla ja naapurikunnissa asuneet pojat käyttivät koulumatkoihinsa valtaosin raitiovaunua. Yksi raitiovaunumatka maksoi koko 1930-luvun ajan yhden markan (Rauhala 2001). Sen ostoarvo oli koko vuosikymmenen ajan 0.28 – 0.29 euroa.


Asea-vaunu vuodelta 1930 (Federley; SRS 2007)

Norssin nuorimmaiset eivät vain tainneet aina osata käyttäytyä kovin huomaavaisesti, kun nousivat raitiovaunuun tai omnibussiin taikka matkustivat sellaisilla.

”Sateinen syysaamu raitiovaunussa tai omnibussissa: tungosta, vanhoja naisia ja nuoria neitosia seisomassa etu- ja takasilloilla istumapaikan puutteessa. Ja sitten – istumapaikat ovat Norssin ristilakkia kantavien alaluokkalaisten ’miehittämät’! He ovat poikia, joille koulunsa lakin kantaminen tuottaa tyydytystä ja eräänlaista ylpeyttä, mutta samalla miehenalkuja, jotka eivät tiedä, että norssius ja sen värien kantaminen velvoittaa. Velvoittaa – ainakin miehekkääseen esiintymiseen. Tämä epäkohta on korjattava ja pian!

Eikö muuten voitaisi ruveta alaluokkalaisilta vaatimaan juhlallista valaa, ennen kuin he saavat ruveta esiintymään Norssin ristilakissa – valaa, jolla he lupaisivat ainakin esiintyä ja käyttäytyä kuten norssien tulee ja pitää? Se on asia, jota kannattaa harkita.”

Sulo Jalo Veikko 
(Veikko N:o 1 1935, 7-8) 

Samaa mieltä oli joukko civiksiä vuonna 1938.

”Nahat! Nyt haluamme puhua teille hiukan ankarassa äänilajissa. Mistä syystä te olette omaksuneet niin barbaarisen tavan, että ryntäätte vaunuihin ja busseihin aivan kuin olisi kysymys elämästä ja kuolemasta? Ettekö sen vertaa ymmärrä, että se ei sovi oikealle norssille.

Varmaankin on teissä joku sellainen, joka ajattelee, että koska minulla ei ole päässäni Norssin lakkia, niin saan tehdä, kuinka haluan vahingoittamatta koulun mainetta. Mutta se on aivan väärä luulo. Kyllä jokainen, joka vain haluaa, saa tietää sinun koulusi. Tarvitsee vain katsoa esim. Ylioppilastalolla, mihin vaunuun ryntäät, niin asia on selvä.

Nahat! Me toivomme, että ymmärrätte, mistä on kysymys ja oletamme, että pystytte vetämään asiasta oikeat johtopäätökset. Muistakaa ennen kaikkea: Missä ikinä liikuttekaan, aina edustatte norssiutta!

Ihmiset, joiden kanssa joudutte tekemisiin, saavat useinkin vain teistä käsityksen siitä, mitä norssius on. Muistakaa asemanne! Osoittakaa omalla käyttäytymisellänne, että norssius on sitä, miksi he ehkä sen ovat kuvitelleet: korkeaa ja jaloa aateluutta, joka velvoittaa”.                                                                                                                                                                                                                        
Joukko civiksiä
(Veikko N:o 7 1937-1938, 209)

Vuosikymmenen lopulla Norssia alkoi käydä useampiakin Helsingin maalaiskunnassa ja Espoossa asuvia poikia (HSN 1930-1931 – 1939-1940-1941), jotka tekivät koulumatkansa ilmeisesti pääasiassa junalla. Paikallisjunia kulki 1930-luvulla sekä pääradalla että rantaradalla noin tunnin välein. Vuosikymmenen puolivälissä lisääntyivät myös Helsingin maalaiskuntaan ajettavat linja-autovuorot. Autoja kulki päivällä esimerkiksi Hakkilan ja Tikkurilan suuntiin puolen tunnin välein. (HKM 2006b; Helsinki 1930, 82, 86, 88)

Kaupunkialueen ulottuvuuksista saa käsityksen kaupungin vuoden 1937 matkailukartasta. Karttaa suurennettaessa näkyvät myös raitiovaunulinjat, tosin heikohkosti.


(Kuva: HKI 1937)

Helsinkiin 1930-luvulla rekisteröityjen moottoriajoneuvojen lukumäärät osoittavat, että koulupoikien liikkuminen kaduilla oli liikenteen kannalta hyvinkin turvallista.

Vuosi

Henkilö-
löautot
kpl.

Linja-
autot
kpl.

Kuorma-
autot
kpl.

Paketti-
autot
kpl

Moottori-
pyörät
kpl.

Yhteensä
kpl.

1920

514

-

174

 

151

839

1930

2 994

52

1 952

 

751

5 749

1935

3 297

86

2 278

 

569

6 230

1940

5 120

224

3 668

 

724

9 736

1970

86 989

1 429

5 678

8 469

 

103 1031)

1) Näistä erikoisautoja 538
(HKT 1921, 283; HKT 1938, 218-219, 223, 361; HKT 1947, 233-237, 385, 388; HKT 1971, 315)

Liikennelaskennat tehtiin yhtenä päivänä syyskuussa kello 06.00-20.00 välisenä aikana. 

Heikinkadun / Mannerheimintien ja Kaivokadun – Simonkadun risteys

Raitio-
vaunuja

Linja-
autoja

Henkilö-
autoja

Kuorma-
autoja

Muita1)
ajoneuvoja

Ajoneuvoja
yhteensä

1931

2 832

271

4 652

2 299

1 689

11 743

19392)

5 124

593

3 693

3 782

4 382

10 551

19703)

902

3 468

19 084

1 697

4 297

29 448

Hakaniementori / Pitkäsilta

 

 

 

 

 

 

1931

2 790

409

3 666

3 469

2 616

12 950

19392)

3 082

738

1 845

4 740

5 716

16 121

19704)

1 733

7 767

23 871

1 793

6 189

41 353

1) Pakettiautoja, moottoripyöriä, hevosajoneuvoja, polkupyöriä, käsirattaita ym.
2) Linnoittamistöitä ja liikekannallepanovalmisteluja oli käynnissä 
3) Mannerheimintie Hesperiankadun kohdalla
4) Pitkäsilta, kun Hakaniemen silta oli jo otettu käyttöön
(HKT 1931, 210-211; 1952, 266; HKT 1971, 187)


Kiireinen liikennepoliisi Heikinkadun ja Simonkadun – Kaivokadun risteyksessä 1937.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.


Volvon malli PV 653-5, joka tuli sarjavalmistukseen vuonna 1933.
Kuva: Bilia Oy.


Studebaker State Commander 1938. Kuva: Vehoniemen automuseo; Raimo Myllyoja.