Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot


Lähteet

11.12.2008

1. Virallis- ja arkistolähteet

AS. 8/9 1950 N:o 438. Vuoden 1872 Koulujärjestyksen muuttaminen.

ASETUS 481/1954. Asetus oppikoulun pääsytutkinnosta.

AUSKULTANTTIEN KUUNTELUOPAS 1930. HSN 1929-1930, 137-142. N

FINLEX 2006. http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1983/19830477. [5.12.2006]

HKA 1841. Ritning till ett Boningshus af Sten att uppföras af Professoren A. O. Lille å Tomten No 9 Qvarteret Ekorren vid Michaels Gatan i Helsingfors Stad. E. Lohrmann 1841. Resolution den 18. Maj 1842. Helsingin kaupunginarkisto. Kaupunginosa II, kortteli 40, tontti 9. N

HKA 1861. Projekterad tillbyggnad och förändring af det å tomten No 9 qvarteret 40 ekorre i Helsingfors uppförda mindre boningshuset. Helsingfors i Mars 1861. A. Boman. Granskad och Gillad 2 April 1861. Helsingin kaupunginarkisto. Kaupunginosa II, kortteli 40, tontti 9. [Ei koskaan toteutettu.]

HKA 2006. Kaupunginosa II Kortteli N:o 40 Tontti N:o 9 Mikonkadun varrella. Osoite Mikonkatu 25 (aikaisemmin n:o 29). Tonttikortti. Helsingin kaupunginarkisto. [20.12.2006]

HKL 1966. Helsingin kaupungin yhteistariffi. HKL

HKM 2004a. Runkolinja. Helsingin kaupunginmuseo. http://www.hel2.fi/kaumuseo/ratikkasivut/runkolinja.htm. [17.11.2006]

HKM 2004b. Johdinautot. Helsingin kaupunginmuseo. http://www.hel2.fi/kaumuseo/ratikkasivut/johdinautot.htm. [17.11.2006]

HKM 2006a. Liikenteen historiaa Helsingissä. Helsingin kaupunginmuseo. http://www.hel2.fi/kaumuseo/ratikkasivut/index.htm. [10.11.2006]

HKM 2006b. Helsingin joukkoliikenteen aikajana. Helsingin kaupunginmuseo. http://www.hel2.fi/kaumuseo/ratikkasivut/aikajana.htm. [3.12.2006]

HKT 1921. Helsingin kaupungin Tilastollinen Vuosikirja 1921. Helsingin kaupungin tilastokonttori. Tidnings- och Tryckeri-Aktiebolagets Tryckeri, Helsingfors 1922. N

HKT 1931. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1931. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercators Tryckeri Aktiebolag, Helsingfors 1931. N

HKT 1938. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1938. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino, Helsinki 1938. N

HKT 1940/41. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1940/41. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercators Tryckeri, Helsingfors 1942. N

HKT 1947. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1946/47. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino, Helsinki 1947. N

HKT 1949. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1949. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino 1949. N

HKT 1950. Yleinen väestönlaskenta Helsingissä vuonna 1950. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino, Helsinki 1959.

HKT 1952. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1952. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino, Helsinki 1952. N

HKT 1956. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1956. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino, Helsinki 1956. N

HKT 1957. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1957. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino 1957. N

HKT 1960a. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1960. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino, Helsinki 1960. N

HKT 1960b. Yleinen väestönlaskenta Helsingissä vuonna 1960. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino, Helsinki 1964.

HKT 1961. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja, 1961. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino Helsinki 1962. N

HKT 1966. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1966. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino, Helsinki 1967. N

HKT 1967. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1967. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Mercatorin kirjapaino 1968. N

HKT 1970. Yleinen väestönlaskenta Helsingissä vuonna 1970. Helsingin kaupungin tilasto; Erikoistutkimukset VII:8. Helsingin kaupungin tilastokeskus, moniste 1974.

HKT 1971. Helsingin kaupunki. Tilastollinen vuosikirja 1971. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Tilgmannin kirjapaino, Helsinki 1972. N

HKT 1975 Helsingin kaupunki. Tilastollinen vuosikirja 63, 1975. Helsingin kaupungin tilastokeskus. Frenckellin kirjapaino Oy, Helsinki 1975. ISBN 951-771-017-8. N

HKT 1976. Helsingin kaupunki. Tilastollinen vuosikirja 65, 1976. Helsingin kaupungin tilastotoimisto. Frenckellin kirjapaino Oy, Helsinki 1977. ISBN 951-771-049-6. N

HKT 1980. Helsinki 1980. Väestö- ja asuntolaskenta. Helsingin kaupungin tilastokeskus, moniste 1982.

HKT 1981. Helsingin Kaupunki. Tilastollinen vuosikirja 70, 1981. Helsingin kaupungin tilastokeskus. Kauppakirjapaino Oy, Helsinki 1982. ISSN 0356-9489.

HKT 1988. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 76, 1987-88. Helsingin kaupungin tilastokeskus. Painokaari Oy, Helsinki 1988. ISSN 0356-9489. N

HKT 2000. Helsinki Tilastoina 1800-luvulta nykypäivään. Helsingin kaupungin tietokeskus. 2000:15 Tilastoja. Edita, Helsinki 2000.

HKT 2006a. Asuminen Helsingissä 1950-2004. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tilastoja 2006:21. ISSN 1455-7231.

HKT 2006b. Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2005/2006 ja väestömuutokset vuonna 2005. Taulukko 106. Helsingin kaupungin tilastokeskus. Tilastoja 2006:11.

HKT 2008. Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007. http://www.hel2.fi/Tietokeskus/julkaisut/pdf/08_05_05/Tilast_10_Vihavainen.pdf. [18.05.2008]

HN Arkisto 2008. Helsingin Normaalilyseon arkisto. Oppilasluettelot 1965-1974. Bc 2. Kansallisarkisto. N

HN 1950-1951. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1950-1951. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1951. N

HN 1951-1952. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1951-1952. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1952. N

HN 1952-1953. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1952-1953. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1953. N

HN 1953-1954. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1953-1954. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1954. N

HN 1954-1955. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1954-1955. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1955. N

HN 1955-1956. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1955-1956. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1956. N

HN 1956-1957. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1956-1957. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1957. N

HN 1957-1958. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1957-1958. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1958. N

HN 1958-1959. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1958-1959. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1959. N

HN 1959-1960. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1959-1960. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1960. N

HN 1960-1961. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1960-1961. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1961. N

HN 1961-1962. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1961-1962. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1962. N

HN 1962-1963. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1962-1963. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1963. N

HN 1963-1964 Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1963-1964. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1964. N

HN 1964-1965. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1964-1965. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1965. N

HN 1965-1966. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1965-1966. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1966. N

HN 1966-1967. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1966-1967. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1967. N

HN 1967-1968. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1967-1968. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1968. N

HN 1968-1969. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1968-1969. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1969. N

HN 1969-1970. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1969-1970. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1970. N

HN 1970-1971. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1970-1971. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1971. N

HN 1971-1972. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1971-1972. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1972. N

HN 1972-1973. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1972-1973. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1973. N

HN 1973-1974. Helsingin Normaalilyseon vuosikertomus 1973-1974. Valtion painatuskeskus/J:F: Olán Oy, Helsinki 1974. N

HIN 1974-1975. Helsingin I Normaalikoulun vuosikertomus 1974-1975. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1975. N

HIN 1975-1976. Helsingin I Normaalikoulun vuosikertomus 1975-1976. Valtion painatuskeskus 1976. N

HIN 1981-1982. Helsingin I Normaalikoulun vuosikertomus 1981-1982. Helsingin yliopiston monistuspalvelu Painatusjaos, Helsinki 1982. ISSN 0355-5038. N

HSN 1929-1930. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1929-1930. Suomal. Kirjall. Seuran Kirjapaino Oy, Helsinki 1930. N

HSN 1930-1931. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1930-1931. Suomal. Kirjall. Seuran Kirjapaino Oy, Helsinki 1931. N

HSN 1931-1932. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1931-1932. Suomal. Kirjall. Seuran Kirjapaino Oy, Helsinki 1932. N

HSN 1932-1933. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1932-1933. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino Oy, Helsinki 1933. N

HSN 1933-1934. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1933-1934. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino Oy, Helsinki 1934. N

HSN 1934-1935. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1934-1935. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino Oy, Helsinki 1935. N

HSN 1935-1936. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1935-1936. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1936. N

HSN 1936-1937. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1936-1937. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1937. N

HSN 1937-1938. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1937-1938. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1938. N

HSN 1938-1939. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1938-1939. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1939. N

HSN 1939-1940-1941. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1939-1940-1941. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1941. N

HSN 1941-1942. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1941-1942. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino Oy, Helsinki 1942. N

HSN 1942-1943. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1942-1943. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1943. N

HSN 1943-1944-1945. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1943-1944-1945. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1945. N

HSN 1945-1946. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1945-1946. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1946. N

HSN 1946-1947. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1946-1947. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1947. N

HSN 1947-1948. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1947-1948. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1948. N

HSN 1948-1949. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1948-1949. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1949. N

HSN 1949-1950. Helsingin Suomalaisen Normaalilyseon vuosikertomus 1949-1950. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1950. N

IYK 1929a. Isänmaan Ystävien Kerhon Säännöt. Kirjapaino Ilmarinen Viipuri 1929. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkisto AB 2212. N

IYK 1929b. Isänmaan Ystävien Kerhon arkistomateriaalia 1928-1929. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkisto AB 2212. N

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1930. Suomalaisen Normaalilyseon Järjestyssäännöt. II Oppilaat. Toinen painos. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki 1937. N

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 1985. Helsingin I Normaalikoulun johtokunta 21.11.1985. Moniste. N

KIELITOIMISTO 2004. Konventti eli valmistelukunta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kielitoimisto. 24.09.2004. http://www.kotus.fi/kielitoimisto/usein_esitettyja_kysymyksia/konventti.shtml.

KONVENTIN SÄÄNNÖT 1937. Suomalaisen Normaalilyseon Konventin Sääntökokoelma. S. H. Lehtosen kirjapaino, Helsinki 1937. N

KOULUJÄRJESTYS 1872. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Koulujärjestys Suomen Suuriruhtinaskunnalle 8.8.1872. 26/1872.

LANKINEN, Leila 1985. Asuminen Helsingissä 1950 – 1983. Helsingin kaupungin tilastokeskuksen tilastoja 1985 A:2. Helsingin Liikekirjapaino Oy, Helsinki 1985. ISSN 0781-0512.

TK 2000. Helsinki tilastoina 1800-luvulta nykypäivään. Helsingin kaupungin tietokeskus 2000:15 Tilastoja. Edita Helsinki 2000. ISSN 1455-7231.

VNH 1949. Yhdysmieskunnan muodostaminen. Vanhojen Norssien Hallituksen kirje verkoston jäsenille 31.12.1949.

VNH 1950. Vanhojen Norssien Hallituksen kiertokirje yhteysmiehille N:o 3 13.4.1950.

YOTL 2007. Ylioppilastutkinto Suomessa. Ylioppilastutkintolautakunta. http://www.ylioppilastutkintolautakunta.fi/ylioppilastutkinto/pisterajat/. [19.5.2007]

YTL 1972-1976. Ylioppilastutkintolautakunnan ylioppilastutkinnon arvosanojen tilastokirjat vuosilta 1972-1976. Ylioppilastutkintolautakunta.

2. Kartat

EUROOPPA 1940. Toinen maailmansota Euroopassa. Syyskuu 1940. WSOY 1975-1976, Osa 6, Palsta 84b.

EUROOPPA 1942. Toinen maailmansota Euroopassa. Lokakuu 1942. WSOY 1975-1976, Osa 6, Palsta 84b.

EUROOPPA 1945. Toinen maailmansota Euroopassa. Toukokuu 1945. WSOY 1975-1976, Osa 6, palsta 84c.

HELSINGFORS 1965. Helsingfors Trafik Karta 1.9.1965. HKL

HKI 1926. Helsingin asemakaavan kehitys vuoteen 1926 saakka. Waltari & Blomberg 1941, 11.

HKI 1930. Helsingin kaupunginosat ja yhdistetyt alueet vuonna 1930. Waltari & Blomberg 1941, 11.

HKI 1937. Helsingin ja ympäristön Matkailukartta ja opas. Kuvataide. Ab Tilgman Oy, Helsinki 1937.

HKI 2007. Helsingin alueen laajentuminen. Helsingin Kaupunginarkisto 2007.

HKL 1974a. Liikennekartta; keskustalinjat 1:20 000. Helsingin Kaupungin Liikennelaitos.

HKL 1974b. Liikennekartta; esikaupunkilinjat. Helsingin Kaupungin Liikennelaitos.

LINJAKARTTA 1.6.1959. Suomen Raitiotieseura Ry. http://www.nettilinja.fi/~ahellman/ratikat/helsinki.linjasto/index.htm.

LINJAKARTTA 1.6.1965. Suomen Raitiotieseura Ry. http://www.nettilinja.fi/~ahellman/ratikat/helsinki.linjasto/index.htm.

NATO 1949. Natomaat vuonna 1949. Nato Official Homepage. http://www.nato.int/multi/interactive-maps/dl_map_en.html. [13.6.2007]

PENGUIN 1978a. Neuvostoliiton satelliittijärjestelmä Euroopassa vuoden 1945 jälkeen. The Penguin Atlas of World History. Volume II: From the French Revolution to the Present, 230.

PENGUIN 1978b. Korean sota 1950-53. The Penguin Atlas of World History. Volume II: From the French Revolution to the Present, 236.

RIIANLAHTI 1984. Riianlahden taistelualue. Onttonen & Vitikka 1984, 72.

SRS 2008. Helsingin raideliikennekartta 14.05.2008. Suomen Raitiotieseura. http://www.raitio.org/ratikat/helsinki/linjat/map.kartta.htm

SS-MIESTEN TIE 1993. Suomalaisten SS-miesten tie Ukrainassa ja Etelä-Venäjällä. Sotatieteen Laitos 1993, 117.

TALVISOTA 2003. Neuvostoliiton armeijoiden hyökkäyssuunnitelmat talvisodan alkaessa. Nordberg 2003, 154.

VAPAUSSOTA 1918a. Venäläisten joukkojen sijoitus Suomessa syksyllä 1917. Mannerheim 1951, 251.

VAPAUSSOTA 1918b. Suomen sota 1918. WSOY 1975-1976, 9, palsta 116b.

VAPAUSSOTA 1918c. Sotatoimet Etelä-Suomessa 3.4.-1.5.1918. Kronlund 1988, 66.

3. Tutkimustyöt, kirjallisuus, kirjallisuusartikkelit, painotuotteet, työpaperit ja sähköiset julkaisut

AHLQVIST, Kirsti & RAIJAS, Anu 2005. Työväenluokkaisen ja keskiluokkaisen perheen kulutus 1900-luvun Suomessa. Kulman takana Elanto, 124-145.

AHTOKARI, Reijo 1969. Punainen Valpo. Otava, Helsinki.

AHTOLA, Kalervo 1978. Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Normaalilyseon Turnarit 1878-1968. Turnarit 1978, 7-35. N

BLINNIKKA, Aulis 1969. Valvontakomission aika. WSOY, Porvoo-Helsinki.

BROTHERUS, Heikki & NUORVALA, Kaarlo (toim.) 1962. Näköaloja. Juhlakirja Norssin täyttäessä 75 vuotta. Julkaisija: Vanhojen Norssien Hallitus. Kirjapaino ja Lehti Oy. Helsinki. N

BUSSIKAISTALLA 2006a. HKL:n bussien numerointi. Bussikaistalla Helsingissä. http://www.saunalahti.fi/sisaarim/trivia_hkl-numerot.htm.

DISNEY, Walt. Aku Ankka ja kumppanit. Näköispainos vuosikerroista 1951-1952. Helsinki Media. Kirjat. Helsinki ISBN 951-875-785-8.

ELO, Veikko 1993. Pantin lunastajat. Omakustanne, Helsinki. ISBN 952-90-4995-1.

ESKOLA, Kai; HALLAMAA, Torsten; KOSUNEN, Esko & PENTTINEN, Pentti; (toim.) 1999. Poikien Työkeskus. Gummerus, Saarijärvi 1999. ISBN 952-91-0785-4. N

ESTLANDER, Georg 1931. Helsingin Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiö 1891-1931. Lindbergin Kirjapaino Osakeyhtiö, Helsinki 1931.

FINNE, Jalmari 1921. Pojat konventissa. HSA 1871-1887, 66-71. N

FINNE, Jalmari 1937. Oppilasmatrikkeli. NORSSI 1937a, 131-364. N

FRIBERG, Anna 1893. Kansan keittokirja. WSOY, Porvoo. Näköispainos ensimmäisestä painoksesta. WS Bookwell Oy, Juva 2007. ISBN 978-951-0-33409-6.

GUMMERUS 1987. Vuosisatamme kronikka. Gummerus Oy, Jyväskylä - Helsinki 1987. ISBN 951-20-2893-X.

GUMMERUS 1998. Pieni ja paras tietosanakirja A-Ö. Gummerus Oy, Jyväskylä – Helsinki 1998. ISBN 951-20-5366-7.

HAIKARA, Kalevi 1975. Isänmaan vasen laita. Otava, Helsinki. ISBN 951-1-02144-3.

HALÉN, Harry 1998. ”En voi nahkaa kylliksi varoittaa…”. Muistikuvia normaalilyseestä 1955-1963. Omakustanne, Helsinki. N

HANHO, J.T. 1947a. Suomen oppikoululaitoksen historia. I Ruotsin vallan aika. WSOY Porvoo-Helsinki.

HEINONEN, Veikko 1989. Kasvatustieteen perusteet. Gummerus Oy, Jyväskylä. ISBN 952-90080-9-0.

HELSINGIN TOINEN NORMAALIKOULU 1994. Helsingin II Normaalikoulu 125-vuotismatrikkeli. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN 952-90-5450-5. N

HELSINKI 1930. Helsinki 1930; Helsingin karttakirja. Genimap Oy, WS Bookwell, Porvoo 2005. ISBN 951-593-966-6.

HELSINKI 1932. Hakusana ‘Helsinki’. Otava 1932, 650-670.

HERRANEN, Timo 1985. Kaasulaitostoimintaa Helsingissä 1860-1985. Helsingin kaupungin Energialaitos. Frenckellin kirjapaino Oy, Espoo 1985. ISBN 951-771-528-5.

HERSALO, N. V. 1955. Suojeluskuntain historia I. HATA O.Y., Helsinki. N

HKI 1997. Helsingin historia vuodesta 1945, 1. Turpeinen, Oiva & Herranen, Timo & Kai Hoffman & Helsingin kaupunki. Oy Edita Ab, Helsinki 1997. ISBN 951-772-920-0. Kuvat: Helsingin kaupungin museon kuva-arkisto, kaupunginmuseon muut kokoelmat, Helsingin kaupunginkanslian tiedotustoimisto.

HKL 1972. Hevosomnibussista nivelraitiovaunuun. Helsingin kaupungin liikennelaitos. Yhteiskirjapaino 1972.

HKL 1991. Raitiovaunut kautta vuosien 1891-1991. Helsingin kaupungin liikennelaitos. Galvox, Helsinki 1991. Kuvat: Teuvo Termosen kokoelma.

HKL 2000. Sata vuotta sähköllä. Helsingin kaupungin liikennelaitos – Raitioliikenne. Yliopistopaino, Helsinki 2000. ISBN 952-91-2495-3. Kuvat: Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto, Helsingin kaupunginmuseo Sonja Siltala, SA-kuvat.

HOLMA, Petteri & PYYKKÖ, Risto 2006. Kairanviemä. Otava, Helsinki 2006. ISBN-13: 978-951-1-21113-6. N

HS 1999. Kutsui Varsovan liiton murskaamaan kansannousua 1956. Helsingin Sanomat 26.10.1999, A4.

HÄIKIÖ, Martti 2007. Alkon historia. Alko Oy. Otava, Helsinki. ISBN 978-951-1-21310-9.

HÄMÄLÄINEN, Kimmo 2000. ENIAC ja EDVAC; ensimmäiset elektroniset tietokoneet. Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelyn laitos. Seminaarialustus 22.2.2000. http://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tkhist/k2000/alustukset/eniacedvac.

HSA 1871-1887. Helsingin Suomalainen Alkeisopisto 1871-1887. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1921. N

ILTANEN, Jussi 2005. Johdanto. Helsinki 1930, 3.

JOKI, Esko R. 1937. Opettajamatrikkeli. Norssi 1937a, 95-130. N

JOKIPII, Mauno 1968. Panttipataljoona. Weiling + Göös, Tapiola 1968.

JP 27, 2006. Jääkärilippu. Jääkäripataljoona. http://www.jp27.fi. [23.12.2006]

KAARNINEN, Mervi & KAARNINEN Pekka 2002. Sivistyksen portti. Otava, Helsinki. ISBN 951-1-18340-0. N

KARILAS, Tauno (koonnut) 1937. Norssin valitut kaskut. WSOY, Porvoo – Helsinki 1937. N

KAUPUNGINMUSEO 2005. Kulman takana Elanto. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja I/2005. Karisto Oy, Hämeenlinna 2005. ISBN 952-473-562-8.

KAURANEN, Anja 1985. Kultasuu. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva. Viides painos. ISBN 951-0-18321-5.

KIUASMAA, Kyösti 1982. Oppikoulu 1880-1980. Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen. Oulu. ISBN 951-9152-35-0. N

KOLBE, Laura 1994. Traditio – murros – jatkuvuus? Helsingin Toinen Normaalikoulu 1994, 7-171. N

KOULUMUSEO 2006. Koulujärjestys 1872. Helsingin kaupunginmuseo, Koulumuseo. http://www.hel2.fi/kaumuseo/koulumuseo/yla-aste_frame.html. [23.12.2006]

KRONLUND, Jarl 1988. Suomen puolustuslaitos 1918-1939. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XXIV. Sotahistorian toimisto. WSOY Porvoo-Helsinki-Juva 1989. ISBN 951-0-14799-0.

KTL 2006. Mikael Soininen. Kasvatustieteen laitos. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. http://www.helsinki.fi/ktl/historia/soininen.htm. [4.12.2006]

KUUSI, Matti 1985. Ohituksia. Otava, Helsinki. ISBN 951-1-08614-6. N

LARJOLA, Raimo (toim.) 2005. Valvontakomission alaisuudesta YK:n jäseneksi. Elämää ja koulunkäyntiä Norssissa 1947-1955. Omakustanne. ISBN 952-91-8692-4. N

LARJOLA, Raimo (toim.) 2007. Valvontakomission alaisuudesta YK:n jäseneksi. II Osa. Koulu- ja muita muistoja Norssista 1947-1955. Omakustanne. N

LASIPALATSI 2006. Waltari valkokankaalla. http://waltari.lasipalatsi.fi/mv.html. [23.12.2006] N

LATONEN, Saimi 1943. Pula-ajan ruokaohjeita. Marttaliiton kirjasia N:o 22. 4. painos, Helsinki 1943.

LAUERMA, Matti 1984. Jääkärien tie. WSOY, Porvoo – Helsinki – Juva 1984. ISBN 951-0-125-88-1.

LEHTONEN, Kai R. 1974. Vuosisadat vierivät 2. WSOY, Porvoo-Helsinki. ISBN 951-0-00371-9. 4. painos, 3. lisäpainos 1974. 1. painos 1966.

LEIMU, Pekka 1985. Suomalaisen sotilaselämän pennalismi ja initiaatio. Tiede ja ase N:o 43 1985, 138-156.

LYY, Toivo 1937. Pro Concordia. Runotervehdys Suomalaisen Normaalilyseon Riemujuhlassa 16.10.37. Suomal. Kirjall. Seuran Kirjapaino Oy, Helsinki 1937. N

LYYTIKÄINEN, Vesa 1994. Haluatko Konkkaronkkaan? Painatuskeskus Oy, Helsinki. ISBN 951-37-1544-2. N

MALINEN, Paavo 2006. Miten matematiikan opetusopista tuli tiedettä. http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/malinen.doc. [4.12.2006]

MANNERHEIM, G 1951. Muistelmat. Ensimmäinen osa. Otava, Helsinki 1951.

MANNERHEIM, G 1952. Muistelmat. Toinen osa. Otava, Helsinki 1952.

NEVAKIVI, Jukka 1992. Linnasta linnaan; Eero A. Wuoren (1900-1966) poliittinen elämäkerta. Otava, Helsinki 1992. ISBN 951-1-11162-0. N

NORDBERG, Erkki 1990. Kriisi! Kustannus Oy Suomen Mies. Helsinki. ISBN 951-95800-1-8.

NORDBERG, Erkki 2003. Arvio ja ennuste Venäjän sotilaspolitiikasta Suomen suunnalla. Art House, Helsinki. ISBN 951-884-362-7.

NORDBERG, Erkki 2004. Suomi, EU, Nato ja Venäjä. Art House, Helsinki. ISBN 951-884-387-2.

NORSSI 1937. Helsingin Suomalainen Normaalilyseo 1887-1937. Juhlajulkaisu. Otava, Helsinki 1937. N

NORSSI 1937b. Ohjelma. Suomalaisen Normaalilyseon Riemujuhla Helsingin Messuhallissa lokakuun 16 päivänä 1937 klo 14. Suom. Kirj. Seuran Kirjapaino Oy 1937. N

NORSSI 1937c. Suomalaisen Normaalilyseon Riemujuhlakantaatti. Suom. Kirj. Seuran Kirjapaino Oy 1937. N

NORSSI 1937d. Normaalilyseon 50-vuotisriemujuhlakantaatti. Wikstedt Helsinki 1937. N

NORSSI 1967. Satavuotias Norssi. Helsingin Normaalilyseon matrikkeli. Vanhat Norssit. Seinäjoki 1967. N

NORSSI 1992. Norssit 1867-1992. Julkaisijat: Vanhat Norssit & Helsingin I Normaalikoulu. Gummerus. ISBN 952-90-3635-3. N

OJANPERÄ, Tuuli (toim.) 2005. Näkökulmia aktiiviseen kansalaisuuteen. Viikin Normaalikoulun julkaisuja 2. ISBN 952-10-2697-9.

OLLILA, Kaija & TOPPARI, Kirsti 1986. Puhvelista Punatulkkuun. Kuudes painos. Helsingin Sanomat. ISBN 951-9134-69-7. N

OTAVA 1932. Iso Tietosanakirja IV. Otava, Helsinki 1932.

PAUNONEN, Heikki 2001. Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. WSOY, Helsinki. ISBN 951-0-23239-4.

POUKKA, Pentti 2001. Kukkiva asfaltti. Oy Raud Publishing Ltd., Helsinki 2001.

PTSK 1949. Pieni tietosanakirja I. Otava, Helsinki 1949.

PSTK 1950. Pieni tietosanakirja II. Otava, Helsinki 1950.

PTSK 1951. Pieni tietosanakirja III. Otava, Helsinki 1951. N

PTSK 1952. Pieni tietosanakirja IV. Otava, Helsinki 1952.

PURANEN, Elja 2001. Poikasotilaista sotilaspoikiin. Sotilaspoikien perinneliitto ry. Helsinki 2001. ISBN 952-91-3761-3. N

RAUHALA, Jorma 2001. Raitiovaunumaksut markoissa ja penneissä. Raitio 4/2001. http://www.nettilinja.fi/ ~ahellman/ratikat/helsinki/linjat/maksut.htm. [16.11.2006]

RAUHALA, Jorma 2006. Nivelvaunut. Raitiotiet Suomessa; Helsinki. http://www.nettilinja.fi/~ahellman/ratikat/raitiot.htm. [17.11.2006]

REIN, Edvard 1921. Helsingin Suomalaisen Alkeisopiston vaiheet I-II. HSA 1871-1887, 3-41. N

RENTOLA, Kimmo 1994. Kenen joukoissa seisot? WSOY Porvoo - Helsinki - Juva. ISBN 951-0-19201-5.

RENTOLA, Kimmo 2001a. Stalin, Mannerheim ja Suomen rauhanehdot 1944. HISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA 1/2001, 47-61.

RLS 2002. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus Kokous 1872. No 26. Riihimäen Lukion Seniorit. http://www.riihimaenlukionseniorit.net/loyto13.htm.

ROUDASMAA, Stig 1997. Helsingin Suojeluskuntapiirin historia 1918-1944. Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -piirien perinnekilta ry:n historiatoimikunta. Gummerus, Jyväskylä. ISBN 952-9872-04-6. N

RUNKOLINJA 2003. Onneton runkolinja. http://www.kaupunkiliikenne.net/runkolinja.htm. [20.11.2007]

RÖNTY, Alpo 1977. Target 2. Exercises. Otava Oy, Helsinki. Kolmas painos. ISBN 951-1-04467-2.

SAARIKOSKI, PenttiTapahtumia. NORSSI 1967, 15. N

SALMINEN, Jari 2002. Alamainen sivistysprojekti, tasa-arvo ja edistys. Helsingin yliopiston Opettajainkoulutuslaitos. Tutkimuksia 237. Yliopistopaino, Helsinki 2002. ISBN (PDF) 952-10-0451-7. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kas/opett/vk/salminen/alamaine.pdf.

SALOKANNEL, Artturi & SALONEN, Severi 1935. Poikien ja tyttöjen oma terveysopas.

SATAHANKA 1968. Satahanka III Merileiri 19.-26.7.68 Pähkinäisissä. Leirikirja.

SEPPINEN, Jukka 2006. Neuvostotiedustelu Suomessa 1917-1991. Ajatus Kirjat, Helsinki. ISBN 951-20-6548-7.

SIPPONEN, Kauko 1967. Välähdys punaista. NORSSI 1967, 13-14. N

SIPPONEN, Kauko 1992. Esipuhe. NORSSI 1992, 7-10. N

SOTASURMAT 2007. Vuoden 1918 sodan sotasurmat. Suomen sotasurmat 1914-1922. http://westa.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2. [18.3.2007]

SOTATIETEEN LAITOS 1977. Talvisodan historia 1. WSOY, Helsinki – Porvoo 1977. ISBN 951-0-08146-9.

SOTATIETEEN LAITOS 1979. Talvisodan historia 4. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva, 1979. ISBN 951-0-08149-3 4. osa.

SOTATIETEEN LAITOS 1988. Jatkosodan historia 1. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva, 1988. ISBN 951-0-15327-3 1. osa.

SOTATIETEEN LAITOS 1992. Jatkosodan historia 5. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva, 1992. ISBN 951-0-15331-1 5. osa.

SOTATIETEEN LAITOS 1993. Jatkosodan historia 4. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva, 1993. ISBN 951-0-15330-3 4. osa.

SRS 2006a. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johdinautolinjat vuosina 1949-1974, 1979-1985. Suomen Raitiotieseura. http://www.nettilinja.fi/~ahellman/trolley/helsinki/linja14.htm. [16.11.2006]

SRS 2007a. Helsingin raitiovaunut. Suomen Raitiotieseura. http://www.nettilija.fi/~ahellman/ratikat/helsinki/hro/hroind1a.htm. [19.3.2007]

SRS 2008a. Raitiotiet Suomessa. Suomen Raitiotieseura. http://www.raitio.org/ratikat/raitiot.htm. [19.03.2008]

SUOVA, Maija (toim.) 1953. Joka naisen niksikirja. WSOY, Helsinki-Porvoo 1953.

TALVIO, Tuukka 1981. Suomen rahat. Suomen Pankki. Helsinki 1981. ISBN 951-686-072-9.

TENNBERG, Ragni & RAUTIAINEN, Rauni 1968. Kotiruoka, Uusi laitos. Otava 1968.

TURNARIT 1978. Norssin Turnarit. 100-vuotis historiikki. Norssin turnarit. MV/Oy Länsi-Suomi 1978. N

TYRTAIOS 650 eKr. Taistelulaulu; Spartan Soldier. http://www.geocities.com/Athens/Aegean/7849/tyrtaios.html.

UOLA, Mikko 1982. Sinimusta veljeskunta. Otava, Helsinki. ISBN 951-1-06982-9. N

UUSI SUOMI 1979. Etusivun uutiset 1938-1979. OY Uusi Suomi, Helsinki, Suomalaisen kirjallisuuden kirjapaino Oy. ISBN 951-9082-04-02.

VALTA, Juha 2002. Ongelmaoppilaat Oulun kansakoulussa vuosina 1874-1974. Luku 3.2. Pedagogiset virtaukset. Oulun yliopisto. http://herkules.oulu.fi/isbn9514267869/html/x591.html. [4.12.2006]

WALTARI, Mika 1937. Suomalaisen Normaalilyseon vaiheita. Historiikkia ajoista 1867-1887-1937. NORSSI 1937a, 9-94. N

WALTARI, Mika & BLOMBERG, A. 1941. Kotikaupunkimme Helsinki. Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Otava.

VASARA, Erkki 1997. Valkoisen Suomen urheilevat soturit. Suomen Historiallinen Seura, Bibliotheca Historica 23. Helsinki, Vammalan kirjapaino. ISBN 951-710-062-0.

VEHVIÄ, Salme & CASTRÉN, Matti J. 1975. Suomen historia lukioluokkia varten. WSOY Porvoo-Helsinki 1975. ISBN 951-0-00593-2. [1. Painos 1967, 5. Painos 1975]

VELJESAPU 1999. Suomalaisten Waffen-SS vapaaehtoisten matrikkeli 1941-1943. Veljesapu Ry. Jyväskylä, Gummerus. ISBN 952-91-0742-0.

WSOY 1975-1976. 10-osainen tietosanakirja. WSOY, Porvoo - Helsinki & TIETOSANAKIRJA OSAKEYHTIÖ Helsinki, 1975-1976. ISBN 951-0-01480-X.

WSOY 1971. Värikäs keittokirja. WSOY Porvoo-Helsinki, 1971.

YKSITYISKOULUT 2006a. Helsingfors lyceum 1831-1891. Suomen yksityisten oppikoulujen digitaalinen matrikkeli. http://www.yksityiskoulut.fi/matrikkeli/hellyceum.htm.

YKSITYISKOULUT 2006b. Helsingin suomenkielinen alkeisopisto. Suomen yksityisten oppikoulujen digitaalinen matrikkeli. http://www.yksityiskoulut.fi/matrikkeli/alkeisopisto.htm.

4. Sanoma- ja aikakauslehtiartikkelit, uutiskirjeet, sähköiset artikkelit, puheet, piirrokset

AA 2003. Onneton runkolinja. http://www.kaupunkiliikenne.net/runkolinja.htm. [16.11.2006]

AGRICOLA 2008a. Pirkkalan moniste. http://agricola.utu.fi/hist/pirkkala.

AHO, T. 1973. Päivänavauksista. Veikko N:o 3 1973, 19. N

AHONEN, Sirkka. Kohti osallistuvaa koulukulttuuria. OJANPERÄ 2005, 15-30.

AHTIAINEN, Ilkka 2007. Itäsaksalainen kulttiauto Trabant tulee taas. HS 7.11.2007, B2.

A.J.P. 1954. Hän oli koulupoika vuodelta 1954. Veikko N:o 2 1954, 13-15. N

ALKIA-HUTTUNEN, Tuula 1974. Norssin huumetutkimus. Veikko N:o 5 1973, 33-37. N

A-L. M. 1957. Tilinpitoa. Veikko N:o 1 1957, 9-10. N

ARO, Matti 1928. Juhlaruno Turnarien 50-vuotisjuhlaan. Turnarit 1878, 16-17. N

ARONEN, Jaakko & KALIN, Kaj 1973. Kaksi viikkoa aurinkosaarella. Veikko N:o 4 1973, 25-27. N

ASIANTUNTIJA 1970. Pinnarille. Veikko N:o 4 1970, 22. N

AURA, Teuvo 1981. Muisteloa Norssin konventtivuosilta. Veikko N:o 1 1981, 8-10. N

BERGHOLM, Jorma 1972a. Konventti- ja kouluneuvostotyö. Veikko N:o 2 1972, 4-5. N

BERGHOLM, Jorma 1972b. Mielipidetiedustelu. Veikko N:o 3 1972. N

BERGHOLM, Jorma 1972c. Yleisdemokraattinen rintama vastaan Kokoomus. Veikko N:o 2 1972, 8-9. N

BERGHOLM, Jorma & LYYTINEN, Timo 1971. Norssin mielipidetiedustelun tuloksia. Veikko N:o 4 1971, 4-7. N

BLOMSTEDT, Yrjö 1967. Puhe Norssin 100-vuotisjuhlien päiväjuhlassa 7.10.1967. HN 1967-1968, 3-5. N

CARLSON, Lauri & KÖNKKÖLÄ, Mikko 1970. Pohjolan liinapäitten Hellaan matka. Veikko N:o 2 1970, 10-11. N

CELLUS 1970. Ilman otsikkoa. Veikko N:o 2 1970, 24. N

CIVIS 1945. Meidän mielipiteemme koulun työajasta. Veikko N:o 3-4 1945, 30. N

CUMULUS 1944. Koulumme on invaliidi. Veikko N:o 1 1944, 10. N

DAHLBERG, Tommi 1972. Mitä imperialismi on? Veikko N:o 2 1972, 21-22. N

DAHLSTRÖM, Annika 1998. Styrankeja vai tunnollisia virkamiehiä? Sotilasaikakauslehti 9/1998, 57-61.

DICK 1958. 5 tapaa viettää välitunnit sisällä. Veikko N:o 2 1958, 12. N

DICK 1959. ”Kultainen nuoriso.” Veikko N:o 1 1959, 18-19. N

DIOGENES 1968. Partajuttu eli tervehdys Diogeneelta. Veikko N:o 3 1968. N

EEKOO 1935. Jupinaa juhlituista juhlista. Veikko N:o 1 1935-36, 16-17. N

E.H. 1961. Uusi traditsioniko? Veikko N:o 2 1961, 18-19. N

ELORANTA 1936. Internationales Jugendlager. Veikko N:o 1 1936-37, 11, 25. N

E.S. 1955, Vaatetushuolia. Veikko N:o 2 1955, 5. N

E.V. 1954. ”Ah tuskaa…” Veikko N:o 1 1954, 7. N

FILMIKONVENTTI 1940. Veikko N:o 1 1940-41, 17. N

FRATER ERICUS 1955. Norssin veljet. Veikko N:o 1 1955, 11-12. N

G-MIES JERRY COTTON 1964. Neljäs aste. Kolmio-Kirja, Oulu.

HEIKKINEN, Lauri 1963. Haluammeko parannuksia? Veikko N:o 2 1963, 18-19. N

HEIKKINEN, Ilkka 1971. Lisää aiheesta. Veikko N:o 4 1971, 23. N

HEIKKINEN, Pekka 1973. Teema 73. Veikko N:o 5 1973, 16-17. N

HELEN 2004a. Energiahistoriaa vuosilta 1877-1909. Helsingin energia. http://www.helsinginenergia.fi/yritys/energiahistoria1.html. [8.12.2006]

HELEN 2004b. Energiahistoriaa vuosilta 1910-1945. Helsingin energia. http://www.helsinginenergia.fi/yritys/energiahistoria2.html. [8.12.2006]

HELKAMA, Eero 1939. Puhe nuorisolle. Veikko N:o 6 1938-1939, 113-114. N

HEPORAUTA, F. A 1938. Suomen kulttuurisopimukset. Veikko N:o 1 1938-39, 3-5, 22. N

HN 9D 2002. Voiko täältä tulla mitään hyvää? Helsingin Normaalilyseon 9d luokan reseptikirja. N

HOLMSTRÖM, Rafael 1939. Iso veli. Veikko N:o 4 1938-39, 67-68. N

HOLMSTRÖM, Rafael 1951. Fil. tri. dosentti Akseli Rafael Kurki 3.8.50. Veikko 1-2 1951, 4. N

HOM 1960. Fanaattinen detalji. Veikko N:o 1 1960, 24. N

H. P. & T. P. 1961. Nahkakonventti uusilla urillaan. Veikko N:o 4 1961, 9-10. N

H.S. 1956. Hetkuta ja hyrrää. Veikko N:o 2 1956, 16-17. N

HYVÄRINEN, Kyösti 1958. Quo Vadis? Veikko N:o 4 1958, 4. N

HÄMÄLÄINEN, Jussi 1946. Norssissa on hipat. Veikko N:o 3 1946, 1. N

HÄYRINEN, J. 1958. Eläintarhan ajot. Veikko N:o 2 1958, 30-31. N

HÖLÖ, Sulo Usko 1957. Anturanahan päiväkirjasta. Veikko N:o 4 1957, 28-29. N

IN 1968a. Partajutun saatesanat. Veikko N:o 3 1968. N

I.N. 1970. Iskusanojen magia. Veikko N:o 1 1971, 7. N

ISTVÁN 1960. Esittelemme: Craig Quackenbush. Veikko N:o 3 1960, 4, 8. N

ITKONEN, Veikko 1936. Painetun Veikon isä. Veikko N:o 2 1935-36, 4. N

ITKONEN, Veikko 1957. Veikko 1935. Veikko N:o 2, Lokakuu 1957, 10-11. N

J. K-o. 1939. Hetkinen Kenraali Lauri Malmbergin seurassa. Veikko N:o 5, 1938-39, 91-92, 109. N

JAHNUKAINEN, Jaakko 1942. Aikamme nuoriso. Veikko N:o 2 1942-43, 3-4- N

J.E. 1970. Baarit koulumme lähellä. Veikko N:o 4 1970, 17-18. N

JEKKI 1942. Tukkijätkä muistelee... Veikko N:o 1 1942-43, 5-7. N

JEKKI 1943. ’Luonto’-seura 30-vuotias. Veikko N:o 2 1942-43, 33-34. N

J-H 1957. Tuumiskeluja opetuselokuvien käytöstä. Veikko N:o 4 1957, 25. N

JH 1960. Naskalin käyttäytyminen harjoitustunnilla. Veikko N:o 4 1960, 20-21. N

J. H. 1969. Puheenvuoro. Veikko N:o 2 1969, 19-20. N

JOHANSSON, Urho, 1969. Luokanvalvojan työstä. Esitelmä Vanhempain juhlassa 27.4.1969. HN 1968-1969, 69- 74. N

JOHANSSON, Urho 1971. Z. J. Cleven syntymän 150-vuotispäivänä. HN 1970-1971. 65-71. N

JOKI, Esko R. 1936a. Ajatuksia ”Veikon” 65-vuotisjuhlapäivänä. Veikko N:o 4, 1935-36, 3-4. N

JOKI, Esko R. 1943. Työhön. Veikko N:o 3-4 1942-43, 51-52. N

JOUKKO CIVIKSIÄ 1938. Nahat! Veikko N:o 7 1937-38, 209. N

JUSSI 1937. ”Lipilaari”. Eräs lehti Norssin alkuajoilta. Veikko N:o 2, 1937-38, 35-36. N

JÄRVINEN, A. E. 1908a Porvariskoti. Maalaus. Norssi 2008. N

JÄRVINEN A. E. 1908b. II Klassen. Maalaus. Norssi 2008. N

JÄSSI 1963a. Norssin uudet kasvot. Veikko N:o 3 1963, 6-7. N

JÄSSI 1963b. Koulukirjat – koululaisen rahareikä. Veikko N:o 4 1963, 40-41. N

JÄSSI 1964. Nälkä pois 32½ minuutissa. Veikko N:o 2 1964, 26-27. N

KAILA, Eino 1937. Oppikoulun tehtävä. Juhlapuhe Suomalaisen Normaalilyseon riemujuhlassa. Veikko N:o 3, 1937-38, 62-63. N

KAISLA, Seppo 2000. Koko elämä tilikirjoissa. IL Viikkolehti 20.5.2000, B22-23. N

KAIRA, Kaarlo 1937. Tervehdyspuhe Norssin Riemujuhlan päiväjuhlassa 16.10.1937. Veikko N:o 3 1937-38, 73-78. N

KAJOSAARI & NURMINEN 1973. Haastattelu. Veikko N:o 3 1973, 20-22. N

KARI 1958. Kirja, johon usein palaan. Veikko N:o3 1958, 24. N

KALTIA, Matti 1973. Huumeiden käytön kehitys Suomessa. Veikko N:o 5 1973, 32-33. N

KAREOJA, Timo 2007. Risto Valjakka. LAULUMIES 2/2007. http://www.laulumiehet.fi/julkaisu/Lm2.2007.pdf.

KARILAS, Tauno 1947. Vanhan opettajan tunti. Veikko N:o 3-4 1947, 12-13. N

KARIO, Erkki 1957. Omituinen toiminimi. Veikko N:o 2, Lokakuu 1957, 8-9. N

KARVINEN, Jarmo 1992. Pommi Norssissa. Veikko 7.3.1992, 16-18. N

KEKA 1945. SNLP. Veikko N:o1 1945, 25. N

KERO, Maija-Leena 2006. Leninistä pyhimys ja YYA-sopimuksesta mantra. TS 1.4.2006.

KIILTOA KAIPAAVA 1937. Korjattava epäkohta. Veikko N:o 4 1937-38, 128.

KLASU 1963a. A Qui Bon – Miks. Veikko N:o 3 1963, 21. N

KLASU 1963b. Norssi Arvo Keski. Veikko N:o 3 1963, 20. N

KNAAPPI, Kalevi 1971. Dialogi siltojen alla. Veikko N:o 1 1971, 38. N

KOKKO, J 1940. Uuden ajan kynnyksellä. Veikko N:o 1 1940-41, 3. N

KOKKONEN, Jouko 2008. Duunarien Tapiola on Suomen tunnetuin lähiö. http://www.kontula.com/intro.html. [18.05.2008]

KONVENTIN KOMITEA 1965. Teiniuudistajien taisteluhuuto. Veikko N:o 3 1965, 12. N

KOOKOO 1958. Nykyajan epäjumalia. Veikko N:o 2 1958, 10. N

KOSKIMIES, Rafael 1947. Opettajat ja oppilaat. Veikko N:o 5 1947, 8-9. N

K. S. 1962. Nuoren Hänschenin kärsimykset. Veikko N:o 2 1962, 41. N

KOTKAN SINISET 2008. Historiikki. http://www.lpk.partio.fi/kymi/mk/Historiikki-3.htm. [23.04.2008] N

KUOPPA 1944. Norsseja rintamalla… Veikko N:o 1 1944, 9. N

KURKI-SUONIO, Mauri 1943. Mikä on Norssin Karjala-Seura? Veikko N:o 2 1942-43, 31-32. N

KUUSI, Osmo 1965a. HTYS, HETEY. Veikko N:o 2 1965, 4-5. N

KUUSI, Osmo 1965b. Tuleeko norsseista demokraatteja? Veikko N:o 4 1965, 3, 28. N

LAPPI-SEPPÄLÄ, Jussi 1941. Hyvä tapa on parempi kuin hyvä periaate. Veikko N:o 3 1940-41, 60-61. N

LAURILA, Pentti 1955. Kielikerhot toimivat. Veikko N:o 2 1955, 16. N

LEHTIVIRTA, Juhani 1964. Se nuori intelligenssi. Veikko N:o 4 1964, 17-20. N

LEINO, Eino 1964. Anteeksi, olen urheilija. Veikko N:o 2 1964, 28-30. N

LINDBLAD, Olavi & MELLER, Jorma. 1970. : Arvi P. Poijärvi – Täysi-ikäinen radikaali. Veikko N:o 3 1970. N

L.N. 1956. Oi saavu jälleen Roomaan. Veikko N:o 2 1956, 6-7. N

L-u 1958. Miten naskaliin on suhtauduttava. Veikko N:o 4 1958, 12, 28. N

LOUHIVUORI, Jorma 1944. Raivaajahenki. Veikko N:o 1 1944, 3-4. N

LOUNASMAA, Olli V. 1992. 20-luvun autolla Eurooppaa kiertämässä. Veikko 7.3.1992, 46-51. N

LUUKKO, Jussi 2006. Opiskelua Norssissa 1950-luvulla. Veikko N:o 1 2006, 14-18. N

LYYTINEN, Timo 1972. Opetusharjoittelija mallia -72. Veikko N:o 2 1972, 18-20. N

M. 1958. Eiks liffaa, ku leffas on klokka. Veikko N:o 3 1958, 7. N

MANTERE, Oskari 1937. Kouluhallituksen onnittelut Norssin Riemujuhlan päiväjuhlassa 16.10.1937. Veikko N:o 3 1937-38, 79-80. N

MELAKOSKI, Lassi 1947. Retkeilykerhosta. Veikko 1-2 1947, 18. N

MINÄKIN 1944. ”Olinhan siellä minäkin.” Veikko N:o 1 1944, 26-27. N

M.J.Cn 1960. Elämän saatosta. Veikko N:o 1 1960, 3. N

MÄENPÄÄ, Risto 1936. Muistakaa kesätehtävät. Piirros. Veikko N:o 6-7 1935-36, 1. N

MÄKI, Helinä 1963, Ajatuksia Lauri Heikkisen artikkelista. Veikko N:o 2 1963, 19-20. N

MÄKINEN, Jussi 1944. Velvollisuus. Veikko N:o 1 1944, 8. N

NASKALI 1938. Auskultantin näkökulmasta. Veikko N:o 2-3 1938-39, 32-33. N

NASKALI 1943. Naskalin mietteitä vuonna 1943. Veikko N:o 3-4 1942-43, 53-54. N

NEQUIQUAM 1926. Vanhoille. Kirjoittanut Mika Waltari keväällä 1926. Veikko, Satavuotisnumero, toukokuu 1971, 19. N

NIGHT 1941. 1.12.1939. Veikko No 5 1940-41. N

NIKLANDER, Tauno 1991. Kuudenkymmenen vuoden takaa. Veikko N:o 3 1990-1991, 12-14. N

NIMETÖN 1970a. Informaatio koulun piirissä. U-Veikko N:o 2 1970, 2-3. N

NIMETÖN 1970b. Naskalit nostavat päätään. U-Veikko, 14. N

NORONEN, Heikki & RAUTVUORI, Heikki 1967. Jamboree 1967. Veikko N:o 3 1967, 22-23. N

NORSSI 1887-1962. Ohjelma 22.9.1962. Tilgmannin kirjapaino, Helsinki 1962. N

NORSSI 2006. Helsingin normaalilyseon – Historia. Koulun internetsivut. http://www.norssi.helsinki.fi/yhteista/historia.htm. [8.12.2006] N

NORSSI 2008. Seinäkalenteri 2008. Helsingin Normaalilyseo 2007. N

NURMINEN, Markku 1973. Sinebrychoffin alue säilytettävä puistona. Veikko N:o 4 1973, 15-17. N

OJA, Matti 1970. Isännän ääni. Veikko N:o 3 1970, 32. N

OJA, Matti 1971. Lehtiä Veikon historiasta. Veikko, Satavuotisnumero, Toukokuu 1971, 9-15. N

OJA, Matti 1971b. Kouluruokailu uudistumassa. Veikko N:o 3 1971, 12-14. N

OJA, Matti 1973. Kouluneuvosto 1973: lopputilitystä. Veikko N:o 5 1973. N

OLLILA, Jaakko 1983. Koululaisurheilu 1920-luvulla. Veikko N:o 1 1983-1984, 18-20, 22. N

OLLILA, Jaakko 1985. Oi niitä aikoja. Veikko N:o 2 1984-1985, 16-18, 22-23. N

OLLILA, Jukka 1973. Demokraattisista koulutyöntekijöistä. Veikko N:o 3 1973, 22. N

OPOSUMI 1972. Teatteri ja todellisuus. Veikko N:o 2 1972, 27. N

OPPILAS MALLI/23 1942. AUK/42 eli Norsseja sotapolulla. Veikko Kevätnumero 1942, 19-20. N

ORAMO, Ilkka 1959. NORSSI – johtava koulu? Veikko N:o 2 1959, 5. N

OUKA 2007. 1950-luku, Nuorisokulttuurin nousun vuosikymmen. Pohjois-Pohjanmaan museo ja Opetusministeriö. http://www.ouka.fi/ppm/1950/html. [12.10.2007]

OUTSIDER 1971. Vaikuttamisesta. Veikko N:o 4 1971, 21-22. N

P. 1954. Pyörisikö se sittenkin? Veikko N:o 1 1954 ,5. N

PAASIO, Ilmari 1941. Oppikoulut ja suojeluskuntatyö. Veikko N:o 3 1940-41, 64-65. N

PAAVILAINEN, Sinikka 1973. Tupakkatuntia koskeva kysely. Veikko N:o 3 1973, 23-24. N

PAAVILAINEN, Matti 1982. Viisaiden lehtoreiden varjossa. Veikko 13.3.1982, 4-5. N

PAUNONEN, Heikki 1963. Haluammeko parannuksia -artikkelin herättämiä mielipiteitä. Veikko N:o 2 1963, 20-21. N

PAX 1937. Neekereitä sorretaan; Ylivaxin lasikaapissa. Veikko N:o 2 1937-38, 51. N

PEHKONEN, Jussi 1987a. Norssin kateederi. Veikko N:o 1 1987-1988. N

PEHKONEN, Jussi 1987b. Köysirata – Ratakatu. Veikko N:o 1 1987-1988, 8-9. N

PERKOILA, Mikko & Hyvärinen , Eero 1967. Alkoholitutkimus. Veikko N:o 4 1967. N

PIETRO 1956. Sankarireportterimme Suezilla. Veikko N:o 2 1956, 8. N

P.K. M.J. 1957. Teinikunnan perheenlisää. Veikko N:o 1 1957, 18-19. N

POIJÄRVI, L. Arvi P. 1935. Eri-ikäiset pojat ja miehet yhteistyöhön. Veikko N:o 1 1935-36, 3-4. N

POIJÄRVI, L. Arvi P. 1941. Oppikoulunuoriso ja maamme jälleenrakentaminen. Veikko N:o 4 1941, 107-109. N

PURCCI 1960a. Naskalin suku [Genus Nascale]. Veikko N:o 2 1960, 36, 38. N

PÄÄTOIMITTAJA 1955. Inflaatio. Veikko N:o 1 1955, 3. N

QUIDAM 1935. ”Veikon” vaiheita. Veikko N:o 1 1935-36, 4-5. N

QVARNBERG, Yrjö 1962. Slangi. Veikko N:o 3 1962, 20-21. N

QVARNBERG, Yrjö 1987. Ryynänen – Norssin henki. Veikko N:o 1 1987-1988, 27. N

RAIMELA, Olavi 1936. Suurkaupungin yö. Piirros. Veikko N:o 5 1935-36, 16. N

RAINIO, Kullervo 2008. Vaiheet politiikassa. http://personal.inet.fi/koti/kullervorainio/koti05.html. [01.05.2008]

RAUHALA, Veikko 1935. Kuta koulu kovempi, sitä oppi selkeämpi. Piirros. Veikko N:o 1 1935-36, 1. N

RAUHALA, Veikko 1936. Opettaja koululaisen näkökulmasta. Piirros. Veikko N:o 6-7 1935-36, 24. N

REP 1954. Onko teillä kokemuksia virkatunneista? Veikko N:o 2 1954, 4-8. N

R. H. 1942. Norssit ja lennokit. Veikko Kevätnumero 1942, 6. N

RINKAMA, Riku 1962. Riku Rinkaman saksanmatkasta. Veikko N:o 2 1962, 43-44. N

ROKKA, Jussi 1971. Ruokailututkimus. Veikko N:o 4 1971, 28. N

ROKKA, Jussi 1973. Ruokailututkimus. Veikko N:o 3 1973, 23. N

ROSSI, Juhana 2008. Bensiinin kalleus on suhteellinen asia. HS. 23.05.2008, B5.

RV 1967. L. Arvi P. Veikko N:o 4 1967, 16-17. N

RYDMAN, Ernst 1936. Ruotsin harjoitustunti klo 9-10. Piirros. Veikko N:o 4, 1935-36, 16. N

RYDMAN, Ernst 1938. Kesäloma alkaa. Piirros. Veikko N:o 7 1937-38, 206. N

RYDMAN, Veikko 1940. Nyt vain 8 päivää. Piirros Veikko N:o 1 1940-41, 22. N

SAARELA & HEIKKINEN & AHO 1973. Mielipidetiedustelu. Veikko N:o 3 1973, 10-12. N

SARVILINNA, Raija 2007. In Memoriam Risto Valjakka. Veikko N:o 1 2007, 5. N

SELINHEIMO, Kari 1961a. Weikko 90-vuotias. Veikko N:o 2 1961, 4-6. N

SELINHEIMO, Kari 1961b. Norssin Konventin 75-vuotisesta historiasta. Veikko N:o 4 1961, 5-7. N

SIPPONEN, Kauko 2007. Monen monta demokratiaa. Monen monta demokratiaa. Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2007. ISBN 978-951-53-3004-8 [Pdf]. N

SJV 1936. Öistä mainosta. Veikko N:o 5, 1935-36, 16-17. N

SLANGI.NET 2007. Slangiteksti 1909-1911. http://koti.mbnet.fi/joyhan/index.html. [11.10.2007]

SNLP:N NÄYTTELY 1961. Norssi News. Veikko N:o 2 1961, 20. N

STEPHE 1959. Terve sielu terveessä ruumiissa. Veikko N:o 1 1959, 15. N

SUOMINEN, Arvo 1971. Ei mitään uutta auringon alla. Veikko, Satavuotisnumero, toukokuu 1971, 34-36. N

SUONTAUSTA, Olli 1957. Vanhojen Norssien toiminnasta. Veikko N:o 2, Lokakuu 1957, 14-15. N

SUUTARINEN, Sakari 2008. Kansalaiskasvatuksen alasajo vasemmistoaallon jälkeen 1900-luvun lopussa. http://www.enorssi.fi/hankkeet/kansalaisvaikuttaminen -1/julkaisut-1/Kansalaiskasvatuken_autiomaa.pdf [11.04.2008]

T.A. 1972. Poliittinen työ koulussa. Veikko N:o 3 1972, 19-22. N

TAPSA 1958. Klo 10.55. Veikko N:o 3 1958, 18-19. N

TEX 1957. Sotapolulla. Seikkailu N:o 14. Tähti-Sarjat, Helsinki.

T.H. 1984. Sirkka Hurskainen on eläkkeellä. Veikko N:o 2 1984-1985, 6. N

T.H. 1985. Albert Pelli lähtee. Veikko N:o 3 1984-1985, 8-9. N

TIMONEN, Jukka-Pekka 1973. Raportti abibailuista. Veikko N:o 5 1973, 15. N

TV 2007. Televisiotoiminnan alku Suomessa. http://sik.tky.fi/sik75/muut/tv.htm. [24.11.2007]

UJ 1960. Varoitus Konventille. Veikko N:o 4 1960, 3. N

UJ 1965. Taantumuksen puheenvuoro. Veikko N:o 2 1965, 3. N

UKKO 1936. Kesän mentyä. Runo ja piirros. Veikko N:o 1 1936-37, 19. N

U. S. 1938. Kuulumisia S.N.L.P:stä. Veikko N:o 2-3 1938-39, 51. N

U.S. 1955. Luonto elää Norssissa. Veikko N:o 1 1955, 12. N

US 1963. Sevettijärveltä Utsjoen tielle. Matti Leivon kokoelma. N

VALJAKKA, Risto 1982. Luonto-Seuran taipaleelta. Veikko 13.3.1982, 8-9. N

VALJAKKA, Risto 1987. Sata vuotta stipendejä. Veikko N:o 2 1987-1988, 10-13. N

VALTANEN, Jaakko 1942. Velvollisuutemme Suomen kansalaisina. Veikko N:o 2 1942-43, 38-39. N

WALTARI, Mika 1924. Neuvoja nuorelle naskalille. Otteita Veikon 25.10.1924 ilmestyneestä numerosta. Veikko N:o 2 1991-1992, 28; Veikko N:o 2 1957, 12. N

VANHA NORSSI 1970. Onko koulu taantumuksen kehto? Veikko N:o 3 1970, 11. N

WARTIOVAARA, Otso 1936. Pientä pakinaa poikatyöstä. Veikko N:o 6-7 1935-36, 24-25. N

WEIKKO N:o 1 1871, Maanantaina 6 pnä Helmikuuta 1871. Käsin kirjoitettu. N

VEIKON PAINETUT JA MONISTETUT NUMEROT VUOSILTA 1935 – 1975. N

VEIKKO, Sulo Jalo 1935a. Tosikertomuksia. Veikko No 1 1935-36, 7-8. N

VIITANEN, Jorma 1966. Aivan tavallinen koulumatka. Veikko N:o 2 1966, 13-15. N

WIKIPEDIA 2006a. Suuri lama. http://fi.wikipedia.org/wiki/Suuri_lama. [6.11.2006]

WIKIPEDIA 2007a. Tutka. http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutka. [10.6.2007]

WIKIPEDIA 2007b. Suomen ensimmäiset tietokoneet. http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen ensimmäiset tietokoneet. [1.8.2007]

WIKIPEDIA 2007c. Suomen sotakorvaukset. http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen sotakorvaukset. [1.8.2007]

WIKIPEDIA 2007d. Eläintarhanajot. http://fi.wikipedia.org/wiki/Eläintarhanajot. [1.8.2007]

WIKIPEDIA 2008a. The Beatles. http://fi.wikipedia.org/wiki/The_Beatles. [13.03.2008]

WIKIPEDIA 2008b. Joukko-oppi. http://fi.wikipedia.org/wiki/Joukko-oppi. [23.04.2008]

WIKIPEDIA 2008c. Pirkkalan moniste. http://fi.wikipedia.org/wiki/Pirkkalan_moniste. [01.05.2008]

WIKIPEDIA 2008d. Wartburg. http://fi.wikipedia.org/wiki/Wartburg. [19.05.2008]

VISAPÄÄ, Niilo 1968a. Rehtori lähtenyt. Veikko N:o 3 1968, 3. N

VISAPÄÄ, Niilo 1970. Norssi ei ole vanhoillinen. Veikko N:o 3 1970, 12. N

VOIPIO Aarno 1947. ”Kipinä” 50-vuotias. Veikko 1-2 1947, 8-9. N

VOIPIO, Ari 1971. Kouluneuvostot tulevat. Veikko N:o 4 1971, 8-9. N

VOIPIO, Jaakko 1941. Ennakkoluulojen aika on ohi. Veikko N:o 5 1941, 3. N

VUOLASVIRTA, L. 1938. ”Kerran partiolainen – aina partiolainen.” Veikko 1938b, 176-177. N

X. 1943. Maailman toilauksia. Veikko Joulunumero 1943, 17-19. N

YL 1990. Unohdettu luokka. Veikko N:o 2 1989-1990, 8-10. N

YLE 2007a. Oppikoulun pääsykokeet 1957. Tänään 50 vuotta sitten. Radio Suomi 5.6.2007. N

YLE 2007b. Fiat 500. Tänään 50 vuotta sitten. Radio Suomi 4.7.2007.

ZIMMBACH 1960. Rikos ei kannata. Veikko N:o 2 1960, 22. N

5. Julkaisemattomat lähteet

BROTHERUS, Johannes 2006. Yksityisarkisto. N

FREUND, Roland 2006. Yksityisarkisto. N

FREUND, Roland 2007. Haastattelu 22.12.2007. N

HAVAS, Heikki 2007. Yksityiskokoelma; kokoelman useat kuvat: Impi Havas. N

HELO, Pekka 2006. Yksityisarkisto. N

HEPORAUTA, Ilpo & NORDBERG, Erkki 2008. Veikon toimituskunnat 1935-1975. N

HIRVI-VARTIO 1945-1947. Päiväkirja. Timo Saarisen yksityiskokoelma. N

HÄKKÄNEN, Matti 2007. Kun kuudennella klassillisella ammuttiin kovilla. Häkkäsen yksityisarkisto. N

HÄKKÄNEN, Matti 2008. Onko latinasta mitään hyötyä? Häkkäsen yksityisarkisto N

JUSSILA, Tapani 2006. Lehtori Paavo Rudangon maalausta esittävän valokuvan lähete 17.6.2006. N

KAAKINEN, Ari 1991. Isänmaan kasvojen edessä. Piirteitä Norssin historiasta v. 1939-1944. Moniste 19.11.1991. N

KAJANTIE, Keijo 2007. Koulupojan päiväkirjasta. Kajantien yksityisarkisto. N

KIMONEN 1965. Meriselitys 5.6.-65 tapahtuneesta karilleajosta. Matti Kimosen käsikirjoitus. Matti Leivon kokoelma. N

KOSUNEN, Esko 2003 Sota-ajan koululaisen muistoja. Folkloristiikan kenttätyökurssi, kevätlukukausi 2003. Haastattelu 24.3.2003; puhtaaksikirjoitetut muistiinpanot. Nauha: Norssin historiaprojekti, SKS Äänitearkisto. N

LYYTIKÄINEN, Vesa 2003. Sota-ajan koululaisen muistoja. Folkloristiikan kenttätyökurssi, kevätlukukausi 2003. Haastattelu 24.3.2003; puhtaaksikirjoitetut muistiinpanot. Nauha: Norssin historiaprojekti, SKS Äänitearkisto. N

NORDBERG, Erkki. Hintatutkimus Hakaniemen hallissa ja Hakaniemen S-Marketissa 26.04.2008.

PEKKANEN, Raimo 2007. Osmerus-klubi. Yksityisarkisto. N

PENTTINEN, Pentti 2007. Yksityisarkisto. N

SAARINEN, Keijo 1945. Hirvi-vartion pikkujoulujuhlassa 1.12.1945 esittämä kronikka. Hirvi-vartio 1945-1947. N

SIPPONEN, Kauko 2003. Sota-ajan koululaisen muistoja. Folkloristiikan kenttätyökurssi, kevätlukukausi 2003. Haastattelu 15.3.2003; puhtaaksikirjoitetut muistiinpanot. Nauha: Norssin historiaprojekti, SKS Äänitearkisto. N

S.N.L.P. 1962. S.N.L.P. historiaa 1917-1962. Lippueen lehti N:o 4, 15.3.1962. Moniste. Matti Leivon kokoelma. N

SUNELL, Ossi 2003. Sota-ajan koululaisen muistoja. Folkloristiikan kenttätyökurssi, kevätlukukausi 2003. Haastattelu 13.3.2003; puhtaaksikirjoitetut muistiinpanot. Nauha: Norssin historiaprojekti, SKS Äänitearkisto. N

SÄÄNNÖT 1966. Suomalaisen Normaalilyseon Partiopoikien Säännöt. 11.1.1966. Moniste. Matti Leivon kokoelma.

TEINI 1941. Luokkalehti, N:o 4 Tammikuu 1941. N

TIAINEN, Viktor 1941. Vihollisen hyökkäys Taipaleella torjuttu. Teini 1941.

TUOMIKORPI, Topi 2007. Yksityiskokoelma. N

U-Veikko + U-Veikko 2/1970. Monisteita. N

WAHLGREN, Otto 1994. Välähdyksiä seitsemältä vuosikymmeneltä. Moniste yksityisarkistossa, Helsinki 1994. N

WAHLGREN, Otto 2006. Yksityisarkisto. N