Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Lainasto

Koulun kirjastossa oli vuoden 1929 päättyessä kaikkiaan 12 609 kirjaa. Kirjastoon oli kyseisenä vuonna hankittu 187 nidettä. Rehtori Heikki Ferdinand Soverin kuolinpesältä oli lisäksi saatu lahjoituksena arvokas kokoelma kielitieteellistä kirjallisuutta. Kirjaston luetteloidut kirjat jakaantuivat aihepireiltään lukumäärittäin ja prosenttiosuuksittain seuraavalla tavalla:

Aihepiiri

Niteitä

%

Yleissisältöisiä julkaisuja, kokoelmateoksia ja aikakauskirjoja

1 206

9.56

Uskontoa

520

4.12

Filosofiaa, pedagogiikkaa ja taidehistoriaa

1 480

11.73

Historiaa ja aputieteitä

1 087

8.62

Kieliä, kaunokirjallisuutta ja kirjallisuuden historiaa

2 015

15.98

Luonnontieteitä ja matematiikkaa

1 071

8.49

Lääketiedettä

313

2.72

Oikeustiedettä, yhteiskuntaoppia ja virastojulkaisuja

1 216

9.64

Koulujen vuosikertomuksia

3 701

29.35


Kirjastoon oli vuonna 1929 tullut yhdeksän kotimaista ja seitsemän ulkomaista aikakauskirjaa. Ne olivat: Finsk Tidskrift, Historiallinen aikakauskirja, Kasvatus ja koulu, Luonnon ystävä, Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirja, Valvoja, Virittäjä, Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja ja Yksityiskoulu; sekä Die Kunst, Die neueren Sprachen, Lehrproben und Lehrgänge, Vergangenheit und Gegenwart, Zeitschrift für den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht, Zeitschrift für Deutschkunde sekä Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik.
(HSN 1929-1930, 107-108)


Suomen Sotaväen Albumi vuodelta 1901. Smk 0,75 = € 2,89.
Ex Libris & Kuva: Erkki Nordberg 2008.


Perusbrittiläinen koulun lukukirja vuodelta 1914.
Ex Libris & Kuva Erkki Nordberg 2008.