Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Sota-aikojen tilinpäätös

Oheisessa taulukossa on esitetty Norssin tunnuslukuja kunkin lukuvuoden päättyessä.

Lukuvuosi /

Tunnusluku

1940-

1941

1941-

1942

1942-

1943

1943-

1944

1944-

1945

1945-

1946

1946-

1947

1947-

1948

1948-

1949

1949-

1950

Luokkia

25

21

23

23

22

23

24

23

24

24

Oppilaita

745

668

718

747

730

708

720

700

694

699

Karsinta

 • päästötod./seur. lka.

 • sai ehdot

 • jäi luokalle


420

125

96


5081)

-

45


6042)

-

54


4952)

36

68


3862)

165

45


4332)

148

54


4812)

76

62


4522)

96

84


4782)

76

68


4442)

108

84

Arvosanojen keskiarvot

 • käytös

 • ahkeruus

 • edistys


9.97

8.98

7.14


9.97

9.03

7.21


9.98

9.03

7.25


10.0

8.73

7.30


9.99

9.08

7.25


9.99

9.07

7.23


9.99

9.02

7.24


9.94

9.05

7.18


9.98

9.02

7.22


9.98

9.02

7.16

Ylioppilaita3)

+ Sotilasylioppilaita

102

674)

625)

9

+14

35

+81

43

+29

76

+4

55

+1

63

+0

59

+2

Opetusharjoittelijoita

 • syyslukukaudella

 • kevätlukukaudella

98

54

44

10

47

18

29

75

43

32

156

55

101

111

61

50

112

58

54

107

54

53

114

54

60

145

76

69

Harjoittelijoiden tunnit

 • harjoitustunteja

 • virkatunteja

 • opetusnäytteitä

1245

678

533

34

234

103

122

9

681

342

310

29

527

341

172

14

1580

964

549

67

2015

959

967

89

1758

851

815

92

1516

772

668

76

1594

952

582

60

2199

1283

834

82


1) Ei ole otettu huomioon koulun kirjoilla olevia, puolustuslaitoksen palvelukseen astuneita oppilaita, jotka eivät ole keväällä luokalta siirrettyjä eivätkä luokalle jääneitä. Kahdeksansien luokkien kohdalla ei asia vuosikertomusta valmistettaessa vielä ole ratkaistu.

2) Ei ole otettu huomioon VIII luokkia; sen lisäksi asepalveluksessa oli vuonna 1943:141 oppilasta; 1944: 205; 1945: 101; 1946: 27; ja vielä vuonna 1947: 16 oppilasta

3) Tarkempi tarkastelu on jäljempänä olevassa omassa taulukossaan

4) Kaikki julistettiin ylioppilaiksi ilman ylioppilastutkintoa paisi yksi, mutta myös yksi ylioppilaskokelas vuodelta 1941.

5) Koulussa kirjoitti 15 ja asepalveluksessa olleista julistettiin ylioppilaiksi ilman tutkintoa 47 kokelasta
(HSN 1939-1940-1941; 1941-1942; 1942-1943; 1943-1944-1945; 1945-1946; 1946-1947; 1947-1948; 1948-1949; 1949-1950; 1950-1951)

Tunnuslukutaulukosta voidaan tehdä eräitä havaintoja. Norssista tuli 1940-luvulla selkeästi noin 700-750 oppilaan koulu. Se merkitsi tietysti luokkakokojen kasvua, vaikka ylempien luokkien poikia oli koko ajan kymmenittäin sotapoluillaan. Sota-aika ja ainakin keskikoulun luokkien ilmiselvä luokkakohtainen tilanahtaus eivät kuitenkaan vaikuttaneet käytösnumeroiden keskiarvoon, mutta kyllä ilmeisesti alensivat ahkeruudesta annettujen numeroiden keskiarvoja. Edistyksestä annettujen numeroiden keskiarvot eivät sen sijaan juuri poikenneet 1930-luvun keskiarvoista, joten läksyt kyllä luettiin sota-aikanakin.

Auskultanttien ja heidän pitämiensä tuntien määrä vähenivät merkittävästi sota-aikana. Jonkinlaisella ’normaalitasolle’ alettiin päästä vasta lukuvuodesta 1944-1945 alkaen. Vuosikymmenen lopullakaan ei silti jouduttu edes 1930-luvun lopun ’siedettävälle’ teoreettiselle tasolle, noin 100 auskultantin pitämään tuntiin. Se oli vastannut arviolta 10 prosenttia kullekin luokalle pidetyistä tunneista. Kun miesopettajat olivat vielä sodan aikana aina välillä asepalveluksessa, on opetuksen järjestämisessä ollut rehtorilla tekemistä ilman vihollisen ilmatoimintaa ja nuorten työvelvollisuuttakin.

Lukuvuosi/

Tarkastelukohde

1940-

1941

1941-

1942

1942-

1943

1943-

1944

1944-

1945

1945-

1946

1946-

1947

1947-

1948

1948-

1949

1949-

1950

Luokkia

25

21

23

23

22

23

24

23

24

25

Kandidaatteja / vuosi

98

10

47

75

156

111

112

107

114

145

Kandidaatteja / luokka

 • syyslukukausi

 • kevätlukukausi

4

2

2

11)

2.04

11)

21)

3.26

21)

21)

7.09

31)

51)

4.83

3

2

4.67

3

2

4.65

2

2

4.75

2

3

5.8

3

3

Tunteja / luokka

 • harjoitustunteja

 • opetusnäytteitä

 • virkatunteja

49

27

1

21

12

5

1

6

30

15

1

14

24

15

1

8

72

44

3

25

88

42

4

42

73

35

4

34

67

34

3

30

68

40

3

25

90

52

3

35

Kandidaatin tunteja

950

600

900

600

1050

1200

1200

1200

1200

1200

Tunteja / luokka %

 • harjoitustunteja

 • opetusnäytteitä

 • virkatunteja

4.74

2.84

0.11

2.21

2.00

0.83

0.17

1.00

3.33

1.67

0.11

1.56

4.00

2.50

0.17

1.33

6.86

4.19

0.29

2.38

7.33

3.50

0.33

3.50

6.08

2.92

0.33

2.83

5.58

2.83

0.25

2.50

5.67

3.33

0.25

2.08

7.50

4.33

0.25

2.92

1) Pyöristetty tarkoituksella ylöspäin oppilasparven vanhimman osan ollessa välillä asepalveluksessa
(HSN 1939-1940-1941; 1941-1942; 1942-1943; 1943-1944-1945; 1945-1946; 1946-1947; 1947-1948; 1948-1949; 1949-1950)

Norssin ylioppilaat ja ylioppilastutkintotulokset 1940-luvulla.

Lukuvuosi

Ylioppilaita

Laudatur

Cum laude

Approbatur

Improbatur


K + S1)

Sot.2)

K + S

Sot.

K + S

Sot.

K + S

Sot.

K + S6)

Sot.

1940/1941

90+123)

-

5

-

35

-

61

-

1

-

1941/1942

674)

-


-


-


-

1

-

1942/1943

16+465)

-

3

-

9

-

3+47

-1943/1944

9

14

1

1

6

8

2

5

-

9

1944/1945

31+4

81

7+0

3

15+1

42

9+3

36

5

31

1945/1946

37+6

29

12+0

2

23+0

9

2+6

18

2

19

1946/1947

60+16

4

7+2

-

33+3

-

20+11

4

9

10

1947/1948

48+7

5

5+0

-

23+0

-

20+7

2

9

3

1948/1949

52+11

-

13+0

-

26+3

-

13+8

-

6

2

1949/1950

46+11

2

11+1

-

30+4

-

5+6

2

0

1

Yhteensä

569

135

59

6

211

59

223

67

33

75

Kaikki

704

65

270

290

108

1) K + S = Kevään ja syksyn ylioppilaskirjoitusten tulokset
2) Sot. = Sotilasylioppilaskirjoitusten tulokset
3) Syksyllä julistettiin ylioppilaiksi kaikki asepalveluksessa olleet kokelaat paitsi yksi ja heille annettiin ylioppilaskirja; heille on merkitty tässä taulukossa arvosanaksi approbatur
4) Kaikki julistettiin ylioppilaiksi ilman ylioppilastutkintoa paitsi yksi, mutta myös yksi ylioppilaskokelas vuodelta 1941.
5) Kaikki kevään 1943 kirjoitusten kokelaat läpäisivät tutkinnon; ilman tutkintoa julistettiin ylioppilaiksi 46 asepalveluksessa ollutta kokelasta ja yksi kokelas vuodelta 1942, joille on tässä taulukossa määritetty arvosanaksi approbatur
6) Lopullinen arvosana kyseisenä vuotena
(HSN 1939-1940-1941, 42-45; HSN 1941-1942, 40-42; HSN 1942-1943, 37; HSN 1943-1944-1945, 60-63; HSN 1945-1946, 51-55; HSN 1946-1947, 45-49; HSN 1947-1948, 41-43; HSN 1948-1949, 43-45; HSN 1949-1950, 44-46; HSN 1950-1951, 45-46)

Tässä yhteydessä kannattaa oikeastaan panna merkille vain Norssin omien sotilasylioppilaiden suuri määrä, heidän saavuttamiensa yleisarvosanojen ymmärrettävä taso sekä reputtaneiden suuri määrä. Toinen huomion arvoinen seikka on norssien poikkeuksellisen hyvät tulokset vuosien 1948 ja 1949 ylioppilaskirjoituksissa.

Vertailutaulukko. Koko maassa hyväksyttyjen uusien ylioppilaiden määrät vuosina 1939-1946.

Vuosi

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

Ylioppilaita

2 659

2 692

3 342

3 266

2 541

2 037

4 455

4 259


(Kiuasmaa 1982, 341)

Ylioppilaaksi julistettujen ylioppilaskirja oli varsin koruton, konekirjoitustekstillä muotoiltu, mutta luonnollisesti haltijalleen arvokas asiakirja. Sen malli on esitetty luvussa norssi0417 Osaamattomuuden ongelmatiikka.