Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Politisoitunut luokka


Norssin Klassillinen II luokka lukuvuonna 1966-1967. Kuva: Norssi 1967.

Luokkayhteisön kehittyminen on esitetty seuraavassa taulukossa.


Syntynyt

65-66

66-67

67-68

68-69

69-70

70-71

71-72

72-73

Huom

Aalto, Jarmo Henry

1954

x

x

x

x

x

x

x

K

400:-

Bergholm, Jorma

1954

x

x

x

x

x

x

x

K


Bry Kalle-Juhani

1954

x

x
Dahlberg, Tomi Karl

1954

x

x

x

x

x

x

x

K

300:-

Erkamo, Matti Kalervo

1954

x

x

x

x

x

x

x

K


Fellman, Kari Jaakko

1954

x

x
Hanninen, Raimo Antero

1954

x

x

x

x

x

x

x

K

500:-

Härkönen, Sampo Kaleva

1955

x

x

x

x

x

x

x

K

250:-

Kareinen, Jouni Leo

1955

x

x

x

x

x

x

xKarhula, Jukka Tapio

1954

x

x

x

x

x

x

x

K


Karhuvaara, Pekka Edvin

1954

x

x

x

x

x

x

x

K


Kumpula, Veikko Antero

1954

x

x

x

x

x

x

x

K


Lahtinen, Matti Juhani

1954

x

x
Lyytikäinen, Ari Mikael

1955

x

x

x

x

x

x

x

K


Mustakallio, Jyri Juha

1954

x

x

x

x


Mäkeläinen, Jyrki Juhana

1954

x

x

x

x

x

x

x

K


Nikku, Risto Kalevi

1954

x

x

x

x

x

x

x

K


Oksanen, Kari Yrjö

1954

x

x

x

x


Palo, Jukka-Pekka

1954

x

x

x

x

x

x

x

K


Pernaa, Pauli Kalervo

1954

x

x

x

x

x

x

xPutkinen, Yrjö Toivo

11.02.54

x

x

x

x

x

x

x

K


Pölkkynen / Sallantaus,

Ilkka Tapani


1954


x


x


x


x


x


x


x


K


Rossander, Bengt Robert

1954

x

x

x

x

x

x
Seppovaara, Arto Kalevi

1954

x

x

x

x

x

x

x

K


Silvennoinen, Juha Matti

1954

x

x

x

x

x

x

x

K

200:-

Silvennoinen, Mauri Osmo

1954

x

x

x

x


Vammeljoki, Juha Olavi

1954

x

x

x

x

x

x
Venetsalo, Markku Erik

1954

x

x

x

x

x

x

Syntynyt

65-66

66-67

67-68

68-69

69-70

70-71

71-72

72-73

Huom

Voipio Ari Osmo

1954

x

x

x

x

x

x

x

K
29

Pelkonen, Petri

1954


x

x

x

x

x

x

K


Salovaara, Erkki

1953


x

x

x

31

28Aula, Harri

1953
x


Ihalainen, Hannu

1953
x

x

Tamminen, Erkki

1953
x

x

x

x

K31


Hämäläinen, Urpo

1953

x

[x]
Johansson, Pekka

1953

x

x


28

Lindberg, Pekka

1953


x
Lyytinen, Timo

1953


x

x

K


Nyman, Max

1953


x

[x]Raekallio, Veikko

1954


x

x

K


Salovaara, Kari

1953


x

x

K


Pitkänen, Matti

1953


[x]31
Ahtola, Pertti

1953x

K


Aittanen, Kari

1953x

K


Haikonen, Juha

1953xKohvakka, Markku

1952x

K


Kojola, Heikki

1953xKumén, Hannu

1951x

K


Sipilä, Kari

1951xMeller, Jorma

1952[x]32Hietanen, Seppo

1952
K


51 Jäsentä

28


29 Alkuperäistä22 Uutta[x] Erosi kesken lukuvuoden
K Kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 1973
Markkamäärät Huom-sarakkeessa: Ylioppilasluokan jäsenille myönnetyt stipendit
500:- = € 480; 400:- = € 384; 300:- = € 280; 250:- = € 240; 200:- = € 192.
(HN 1965-1966 – 1972-1973)

Kaikkien tarkasteltavien luokkien vuosittaiset lukumääräiset [n] oppilaspoistumat, lisäykset ja oppilaiden kokonaismäärät lukuvuoden alussa.

Luokka

I/1a

II/2a

III/3a

IV/4a

V/5a

VI/6a

VII/7a

VIII/8a

- / + / = [lkm]

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

1930-1938 kl.

40

5

7

42

17

8

33

4

9

38

10

7

35

5

4

34

6

5

33

6

1

28

1937-1946 a

40

9

10

41

14

34

61

16

5

50

41

48

57
46

20

31

-

-

39

1947-1955 a

40

6

2

36

5

6

37

5

8

40

6

3

37

11

7

33

3

5

35

6

1

30

1957-1965 a

31

1

0

30

0

2

32

6

5

31

4

4

31

8

7

30

1

4

33

9

1

25

1965-1973 kl.

29

1

3

31

3

0

28

0

3

31

5

2

28

3

8

33

7

8

34

7

1

28

Kaikkien tarkasteltavien luokkien prosentuaaliset [%] oppilaspoistumat, lisäykset ja kokonaismäärät verrattuna aikaisemman vuoden kokonaismäärään.

Luokka

I/1a

II/2a

III/3a

IV/4a

V/5a

VI/6a

VII/7a

VIII/8a

- / + / = [%]

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

1930-1938 kl.

100

13

18

105

40

19

79

12

27

115

26

18

92

14

11

97

18

15

97

18

3

85

1937-1946 a

100

23

25

103

34

85

149

26

44

82

82

96

114
81

35

54

-

-

126

1947-1955 a

100

15

5

90

14

6

103

14

22

108

15

8

93

30

19

89

9

15

106

17

3

86

1957-1965 a

100

3

0

97

0

7

106

19

16

97

13

13

100

26

23

98

3

13

110

27

3

76

1965-1973 kl.

100

3

10

107

10

0

90

0

11

111

15

6

90

11

29

118

21

24

103

21

3

82

Näistä taulukoista voidaan todeta, että luokkayhteisön I 1965-1966 – VIII 1972-1973 koko ja koostumus olivat suurin piirtein yhteneväiset luokkayhteisön 1. a 1957-1958 – 8. a 1964-1965 kanssa. Heilahtelut sattuivat likipitäen yhteen 1-2 vuoden kehyksessä.

Molemmat luokkayhteisöt poikkeavat sen sijaan myös merkittävästi 1.a 1947-1948 – 8. a 1954-1955 luokkayhteisöstä heti keskikoulun alussa, mikä todennäköisesti johtuu 1940-luvun lopun poikkeuksellisista ajoista. Lukioaikojen poikkeavuudet johtunevat koulun muuttuneista käytännöistä.

Luokan ikäjakauma vaihteli vuosina 1965-1973 seuraavasti:


1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

9 vuotiaita

--

10 vuotiaita

3

11 vuotiaita

26

3
12 vuotiaita


27

313 vuotiaita


1

24

3


14 vuotiaita1

24

3

15 vuotiaita
4

21

3
16 vuotiaita

4

22

317 vuotiaita


6

19

2


18 vuotiaita7

18

2

19 vuotiaita1

5

18

20 vuotiaita2

2

5

21 vuotiaita
1

2

22 vuotiaita

1

Keski-ikä v.

10.90

11.93

12.93

14.03

15.04

16.10

17.38

18.36

19.36

(HSN 1965-1973)

Luokkayhteisöstä voidaan todeta seuraavia tilastotietoja.

Luokkayhteisössä oli alun perin 29 poikaa. Keskikoulun heistä kävi Norssissa 23 [75.86 %], jotka kaikki jatkoivat lukiossa. Ylioppilaaksi alkuperäisestä luokkayhteisöstä kirjoitti yhtaikaa 17 nuorukaista [58.62 %].

Alkuperäisestä luokkayhteisöstä poistui ennenaikaisesti 12 poikaa [41.38 %], joista lukion aikana 6 poikaa [20.70 %]. Poistuneista kuusi erosi kesken lukuvuoden. Luokkayhteisö sai riveihinsä täydennyksenä kaikkiaan 23 poikaa, 71.31 % alkuperäisen yhteisön lukumäärästä.

Näistä taulukoista voidaan todeta, että luokkayhteisö oli aluksi erinomaisen homogeeninen. Sen alkuperäinen runko pysyi hyvin koossa aina kuudennen luokan loppuun asti, jolloin luokka alkoi saada runsaammin täydennystä. Alkuperäisestä kokoonpanosta joko itse pudottautui tai pudotettiin pois kaksi jäsentä.

Mutta seitsemännelle luokalle tuli peräti kahdeksan uutta nuorukaista, joista tosin yksi keskeytti koulun kesken lukuvuoden. Tämän lisäyksen syynä saattoi olla seitsemännen luokan vapaaehtoinen kertaaminen tai pakosta kertauttaminen ennen ylioppilaskirjoituksia. Ylioppilasluokalla oli siten vielä jäljellä peräti 62.07 prosenttia alkuperäisistä pojista ja vain hieman yli kolmannes matkan varrella tulleita.

Toinen mielenkiintoinen piirre on luokan ikäjakauma, joka pysyi kuudennen luokan loppuun saakka 2-3 ikävuoden sisällä. Luokkayhteisön pojat olivat kouluun tullessaan syntyneet joko vuonna 1954 tai 1955. Keski-iän lievä vanheneminen alkoi oikeastaan vasta neljännen luokan alussa, mutta nousu pysyi varsin maltillisena. Tällä seikalla oli luokkayhteisön koheesioon luokkayhteisön jäsenten jonkinasteisen enemmistön poliittisen suuntauksen lisäksi varmasti kasvattava vaikutus kouluaikana.

Luokkayhteisön lukion ainevalinnat on esitetty seuraavassa taulukossa.


1971-1972

1972-1973


Hum. [20]

Mat. [11]

Hum. [17]

Mat. [11]

1. Valinnaiset aineet

Englanti

20

10


Englanti II22

Englanti III4

Saksa

11

6


Saksa II6

Saksa III7

Ranska

7

3


Ranska III11

Venäjä

4

3


Venäjä III6

Kreikka

4

--

3


2. Vapaaehtoiset aineet

Biologia

12

4

15

Kuvaamataito

1

3

4

Puhekasvatus

5

1

--

(HN 1971-1972, 36; HN 1972-1973, 33)

Luokkayhteisön onnistuminen ylioppilaskirjoituksissa keväällä 1973 on esitetty seuraavassa taulukossa.


Ylioppilaita

Laudatur

Magna cl

Cum laude a

Lubenter akpl

%

kpl

%

kpl

%

kpl

%

Koko koulu

84

53

63.10

21

25.00

8

9.25

2

2.38

Luokkayhteisö

28

15

53.57

6

21.43

5

17.86

2

7.14

Luokkayhteisö / Koulu

33.33 %

15

28.30

6

28.57

5

62.50

2

100

(Ylioppilastutkintolautakunta 1973)

Taulukosta voidaan todeta eräitä seikkoja. Luokan ylioppilaat edustivat tasan kolmannesta koko Norssin kyseisen vuoden ylioppilaiden määrästä. Luokkayhteisön jäsenet kirjoittivat yleisarvosanakseen vähemmän laudatureja ja vähemmän magna cum laudeja, mutta merkittävästi enemmän cum laude approbatureita ja lubenter approbatureita kuin Norssin ylioppilaat keskimäärin.

Merkittävää on kuitenkin todeta, ettei luokkayhteisöstä eikä koko Norssissa kukaan valmistunut ylioppilaaksi yleisarvosanalla approbatur eikä ketään hylätty. Mielenkiintoista on lisäksi todeta, että luokkayhteisön 17 alkuperäistä jäsentä onnistui kirjoituksissa merkittävästi paremmin kuin luokkayhteisöön myöhemmin tulleet.

I luokan poikien vanhempien ammatit olivat vuonna 1965 seuraavat: Pastori, DI, FM, DI, apulaisprofessori, lastenhoitaja, autonkuljettaja, asentaja, myyntitarkastaja, autonkuljettaja, kansakoulunopettaja, everstiluutnantti, rouva, mainosneuvoja, varatuomari, apulaisesimies, vientipäällikkö, MMM, näyttelijä, konttoripäällikkö, lääkäri, myyntipäällikkö, sihteeri, yli-insinööri, apulaisosastopäällikkö/maisteri, toimitusjohtaja, vanhempi konstaapeli, ylikonemestari, myyntipäällikkö/ekonomi.

VIII luokan nuorukaisten vanhempien ammatit olivat vuonna 1973 seuraavat: Pastori, kultaseppä, tuotantopäällikkö, DI, DI, apulaisprofessori, autonkuljettaja, työnjohtaja, koneenhoitaja, autonkuljettaja, kansakoulunopettaja, koneenhoitaja, ylitarkastaja, toimittaja, mainosneuvoja, VTM, esimies, merkonomi, näyttelijä, mainonnan opettaja, LL, insinööri, osastopäällikkö, toimistovirkailija, yli-insinööri, osastopäällikkö, FM, ekonomi.
(HN Arkisto 2008)


Kuva: Veikko 100 vuotta; Toukokuu 1971, 16.