Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Nukkumalähiöt ja vihreät lesket

Helsingin väestön kehityksestä saa käsityksen seuraavasta taulukosta.

Vuosi

Helsingissä

syntyneet

Muualla

syntyneet

Ulko-maat

Miehiä

Naisia

Suomen-kielisiä

Ruotsin-kielisiä

Yhteensä

19601)

179 893

272 844

9 387

198 779

253 998

384 206

65 338

452 777

19652)
219 975

274 821

434 731

60 065

494 796

19701)

201 165

309 187

~8 400

226 510

283 842

456 264

54 088

510 352

19752)3 911

223 252

279 709

452 087

50 874

502 961

19801)3 699

214 652

268 154

437 624

45 182

482 806

1) Väestönlaskennat: 31.12.1960; 31.12.1970; 1.11.1980
2) Henkikirjoitus 1.1. kyseisenä vuonna
3) Ulkomaalaiset:
1960: Neuvostoliitto 5 244, Ruotsi 1 322, Saksa 735, Yhdysvallat 532, tuntematon 386;
1980: Ruotsi 568, Saksan liittotasavalta 364, Iso-Britannia 320, Yhdysvallat 310, Tanska 131, Italia 118
4) Luovutetuilta alueilta muuttaneet 1960: 44 136
(HKT 1960, 3-5, 18-22, 119; 1961, 30-31; 1966, 32; 1970, 1.1, 1.4, 1.15; 1975, 16; 1976, 15; 1980, 1.1, 1,3, 1.7; 1981, 45, 58, 279; 1988, 9; TK 2000, Liitetaulukko 1A)

Taulukosta voidaan todeta, että Helsingin väestönkasvu kääntyi vuodesta 1970 lähtien kadoksi, jota voidaan pitää 1970-luvun lopussa merkittävänä. Syynä oli kaupungin oman asuntotuotantopolitiikan jälkijättöisyys ja Espoon voimakas rakentaminen. Siihen asti sievoisia voittoja tuottanut aluerakentaminen oli ollut niin kutsuttujen grynderien käsissä.

Suomen tunnetuin lähiö on Kontula, Duunarien Tapiola. Sen ensimmäiset kerrostalot olivat nousseet jo 1960-luvulla muutamassa vuodessa kallioiden ja suolämpäreiden täplittämään mäntymetsään. Kunnallistekniset työt olivat alkaneet vuonna 1963, ja talojen rakentaminen oli käynnistynyt keväällä 1964.


Kontulan seutu. Kartta: Fonecta. Kontulaa rakennetaan. Kuva: Kaupunginkanslia.

Ensimmäiset asukkaat olivat muuttaneet Kontulan aravataloihin marraskuussa 1964. Rakennusvaihe päättyi 1970-luvun alussa, jolloin Kontulassa asui yli 20 000 ihmistä. Isot ja valoisat asunnot tuntuivat tulokkaista ylellisiltä ja Kontula näytti lunastavan lupaukset nykyaikaisesta asumisesta.

Pian kuitenkin selvisi, että jotain oli unohtunut; Kontulan palvelut olivat aluksi olemattomat. Vasta Suomen suurimman ostoskeskuksen avajaiset syksyllä 1967 lopetti kauppakurjuuden. Julkisia palveluja saatiin odottaa sitä kauemmin. Koulua oli käytävä kahdessa vuorossa, uimahalli avautui keväällä 1970, ja kirjasto valmistui vasta vuonna 1974.

Kontulan väestö oli aluksi nuorta, keski-ikä oli 1960-luvun lopussa 20 vuotta. Nuoret harrastivat luvallisia ja luvattomia asioita. Lehdet kertoivat levottomasta Kontulasta, joka nousi tuon tuosta otsikoihin Helsingin suurimpana ja kauheimpana lähiönä. Kontulassa tiedettiin olevan jengejäkin.
(Kokkonen 2008)

Vuosi

Asun-

toja

As./

huone

Keskus-

lämmitys

Sähkö-

valo

Kaasu-

johto

Vesi-

johto

Vie-

märi

WC

Lämmin

vesi

Kylpy-

huone

1960

145 470

1.202)

81,7 %

99,9 %

-

88,6 %

89,1 %

82,6 %

67,2 %

59,1 %

1965

171 667

1.072)

1970

189 318

0.982)

93,2 %

99.9%


95,6 %

95,8 %

93,2 %

89,4 %

78,1 %

1975

195 320

0.842)

1980

221 341

0.762)

96,3 %

-


97,1 %

98,4 %

97,1 %

98,4 %

88,8 %

1) Keittiö on laskettu huoneeksi
2) Varsinaisissa asuinhuoneissa
(Lankinen 1988, 14, 19, 38; TK 2000, 55, Liitetaulukko 7; HKT 1961, 11; HKT 1960, 140-145, 150; HKT 1966, 18-19; HKT 1970, 5.1; HKT 1975, 16; HKT 1976, 59; HKT 1980, 1.1, 1.3, 1.7)

Taulukosta voidaan todeta, että Helsingin kaupungin asuntopolitiikalle jo vuonna 1965 asetettu päätavoite oli miltei toteutunut 1970-luvulle tultaessa. Tavoitteeksi oli nimittäin tuolloin asetettu asumisahtauden poistaminen ja tahtotilaksi saada kullekin ruokakunnalle oma asunto sekä sen jokaiselle jäsenelle oma huone, joksi ei enää laskettu keittiötä (Kolbe 2002, 276-280).

On kuitenkin todettava, että kyse on tilastokeskiarvoista, ei läheskään kaikkien ruokakuntien todellisesta tilanteesta.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen asuntotuotanto-ohjelmansa vuonna 1969. Uskottiin, että teollinen betonielementtirakentaminen edisti urbanismia. Asuntopoliittisen suunnittelu-uskon lippulaivaksi tuli Jakomäen alue, jonne oli alettu jo syksyllä 1967 rakentaa 1 450 uutta asuntoa liki 7 000 asukkaalle.

Seuraavat suurkohteet olivat Pasila, Pohjois-Haaga ja Kannelmäki. Seuraavan viisivuotiskauden huomattavat rakennusalueet olivat Malmin, Puistolan, Pukinmäen ja Tapanilan asemaseudut, Mellunmäki, Puotinharju sekä Vattuniemen alue Lauttasaaressa. (Kolbe 2002, 276-280)

Nukkumalähiöiden asuttamista ja niissä päivänsä viettävien ”vihreiden leskien”, toisin sanoen kotirouvien määriä voidaan havainnoida seuraavasta taulukosta. Siitä selviää myös paon jatkuminen pois itse kantakaupungista.

N:o

Kaupunginosa

1955

1960

1970

1974

KANTAKAUPUNKI, YHTEENSÄ

294 877

268 712

220 978

197 836

ESIKAUPUNGIT, YHTEENSÄ

96 539

164 813

286 069

298 263

28.

Oulunkylä

13 392

17 153

24 673

26 954


Siitä: Pirkkola

936

::

737

655


Maunula

6 596

8 644

12 100

12 659


Metsälä

::

::

1 139

1 053


Patola

::

::

8 363

10 500


Veräjämäki

::

::

2 334

2 087

29.

Haaga

7 374

21 328

28 658

28 189


Siitä: Etelä-Haaga

::

::

16 350

14 917


Pohjois-Haaga

3 169

12 379

10 752

11 952


Kivihaka

::

::

1 215

1 052

30.

Munkkiniemi

9 606

20 750

22 536

20 744


Siitä: Munkkivuori

::

8 166

7 872

6 819


Niemenmäki

--

--

1 762

1 876


Vanha Munkkiniemi

::

::

12 902

12 049

31.

Lauttasaari

11 854

16 619

21 452

21 519

32.

Konala

1 799

2 804

5 041

5 250

33.

Etelä-Kaarela

1 896

6 515

10 971

10 173


Siitä: Kannelmäki

::

3 018

7 722

7 318


Maununneva

::

::

1 699

1 463


Malminkartano

::

::

173

179


Hakuninmaa

::

::

1 377

1 213

34.

Pakila

5 901

7 448

8 529

9 760


Siitä: Länsi-Pakila

::

::

5 826

6 522


Itä-Pakila

::

::

2 703

3 238

35.

Tuomarinkylä

3 948

4 367

4 141

3 572


Siitä: Paloheinä

3 212

3 162

3 171

2 728


Torpparinmäki

::

::

854

759

36.

Viikki

649

674

646

620

37.

Pukinmäki

715

728

2 351

2 652

38.

Malmi

5 432

7 437

15 436

17 199


Siitä: Ylä-Malmi

::

::

3 192

2 788


Ala-Malmi

::

::

3 291

2 998


Pihlajamäki

::

::

8 245

10 704

39.

Tapaninkylä

12 999

9 949

9 842

9 835


Siitä: Tapaninvainio

::

::

5 607

5 900


Tapanila

::

::

4 235

3 935

40.

Suutarila

1 736

2 681

3 160

4 958


Siitä: Siltamäki

::

::

1 148

2 880


Ala-Tikkurila

1 288

1 739

2 012

2 078

41.

Suurmetsä

::

4 115

11 118

12 804


Siitä: Puistola

--

--

3 343

3 129


Heikinlaakso

--

--

1 263

1 143


Tattarisuo

--

--

219

180


Jakomäki

--

--

6 293

8 350

42.

Kulosaari

1 705

1 524

5 268

4 698

43.

Herttoniemi

5 428

22 951

24 636

22 367


Siitä: Länsi-Herttoniemi

4 469

15 531

13 881

12 658


Roihuvuori

::

6 806

10 499

9 497

44.

Tammisalo

801

1 071

1 861

2 047

45.

Vartiokylä

3 577

4 519

31 927

30 197


Siitä: Puotila

::

::

7 274

6 692


Puotinharju

::

::

6 155

5 503


Vartioharju

::

::

4 975

4 996


Myllypuro

::

::

12 201

11 683


Marjaniemi

::

582

1 317

1 296

46.

Pitäjänmäki

2 201

5 017

7 804

7 740


Siitä: Pajamäki

::

2 691

3 075

2 767


Reimarla

585

::

3 336

3 782


Marttila

603

::

534

451


Pitäjänmäen teollisuusalue

504

::

833

731

47.

Mellunkylä

2 143

3 254

22 639

28 629


Siitä: Kontula

::

::

19 362

21 118


Vesala

::

::

1 307

2 936


Mellunmäki

::

::

1 970

4 575

48.

Vartiosaari

::

::

41

28

49.

Laajasalo

2 196

2 980

7 418

11 964


Siitä: Yliskylä

::

::

5 688

10 310


Jollas

::

::

982

924


Tullisaari

::

::

282

283


Hevossalmi

::

::

466

447

50.

Villinki

::

::

11

8

51.

Santahamina

967

929

985

1 037

53.

Ulkosaaret: Itäsaaret

::

::

115

90

54.

Vuosaari

--

--

14 810

15 229


Muut alueet

220

--

--

--

(HKT 1976, 13-14)


Lähde: Ilpo Heporaudan kokoelmat. Kuva: Erkki Nordberg 2008.


HKL Liikennekartta 1974; keskustalinjat (HKL 1974a).


HKL:n esikaupunkilinjojen kartta vuodelta 1974.Itäväylän ruuhkat kävivät sietämättömiksi uusien itäisten ja koillisten asumalähiöiden aiheuttaman liikenteen takia. Tämä johtui siitä, ettei Helsingin kaupungilla ollut oman asuntotuotantopolitiikan ohella omaa liikennepolitiikkaakaan. [Kuva: Tilanne aamuisena ruuhka-aikana 1960-luvun lopulla. Kolbe 2002, 233].

Vuoden 1968 kunnallisvaalit olikin käyty joukkoliikennetunnuksin. Porvaripuolueet ajoivat vapaata autoistumista. Sosiaalidemokraattien keskeinen kunnallispoliittinen tavoite oli sen sijaan joukkoliikenteen kehittäminen. Liikennekysymys ideologisoitui, kun vastakkain asettuivat ’auton omistajan etu’ ja ’jalankulkijoiden asema’.


Esikaupunkilinjoja lähdössä Rautatientorilta maaliskuussa 1974. Raitio N:o 1 2007, 16.
Kuva: Eero Laaksonen.

Voidaan siis todeta, että jotain oli tehtävä niin asuntotuotantopolitiikalle kuin liikennepolitiikallekin. Esikaupunkiliikenteen suunnittelukomitea oli kuitenkin aloittanut työnsä jo vuonna 1956, mutta ensimmäinen periaate-esitys metrosuunnitelmasta ja toteuttamisohjelmasta valmistui vasta vuonna 1963. Metron mahdollinen rakentaminen vaikuttikin vuoden 1964 jälkeen koko kaupungin kehittämiseen, erityisesti juuri itäisten lähiöiden rakentamiseen.
(Kolbe 2002, 223-228)

Metron mahdollinen rakentaminen sai aikaan Helsingin kunnallispolitiikassa melkoisen riidan, jonka pitkäkestoisena aikana kaiketi kaikki riitelijät saivat riidasta jos jonkinmoista tyydytystä.

Metron rakentamispäätös saatiin lopulta aikaiseksi Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 07.05.1969 äänin 49-25. Sopimus ensimmäisen osaurakan, noin 2.8 kilometrin pituisen koeradan rakentamisesta allekirjoitettiin elokuussa 1970, ja rakentaminen alkoi 11.09.1970. Koejuna otettiin vastaan toukokuussa 1972. Päätös metroradan jatkamisesta Itäkeskuksesta Kontulaan tehtiin vasta vuonna 1979. Metro otettiin lopulta käyttöön 01.09.1982. (Kolbe 2002, 223-255)

Mutta kansalaisten kannattama veikeä myyrätunnus ei enää kelvannut tiukkapipoisille päättäjille.


Oja: Ensi viikolla pidämme sitten kokeen.
Ääni: Mutta vastahan meillä oli!
Oja: Ei se ollut mikään koe, sehän oli vain sellainen kielioppikuulustelu. Ja sitten pitäisi pitää se tarkistuskirjoitus tästä tekstistä, älkää unohtako pikkukokeita keskiviikkona. Mutta se koe ensi viikolla…
(Veikko N:o 3 1970, 35)


Metrotoimiston koejuna koeradalla 01.12.1973. Raitio N:o 3 2007, 5. Kuva: Arto Hellman.

Pääkaupungin oppikouluoloista saa käsityksen seuraavasta taulukosta.

Lukuvuosi

1959/

1960

1965/

1966

1969/

1970

1973/

1974

Oppikouluja yhteensä

65

72

77

72

Oppilaita yhteensä

 • joista poikia

34 002

15 715

38 057

17 629

41 298

19 046

42 272

19 342

Suomenkielisiä oppikouluja

 • luokkia

 • oppilaita

 • poikia

 • tyttöjä

 • opettajia

 • ylioppilaita keväällä

48

773

26 869

12 400

14 469

1 421

1 120

54

959

31 748

14 746

17 002

1859

2 171

59

1 080

35 706

16 342

19 364

n.a.

2 624

59

n.a.

37 631

17 115

20 516

n.a.

2 582

Ruotsinkielisiä oppikouluja

 • luokkia

 • oppilaita

 • poikia

 • tyttöjä

 • opettajia

 • ylioppilaita keväällä

17

215

7 133

3 315

3 818

476

327

18

211

6 109

2 883

3 226

451

447

18

200

5 246

2 622

2 624

n.a.

437

13

n.a.

4 641

2 227

2 414

n.a.

464


10-19 -vuotiaita poikia kaikkiaan

35 136

34 588

32 328

31 753

(HKT 1961, 118-119; 1966, 34, 154-156; 1967, 50; 1971, 10, 104-106; 1974, 12; 1975; 143-144)

Edellisestä taulukosta voidaan tehdä seuraavanlainen synteesitaulukko.

Lukuvuosi

1959/

1960

1965/

1966

1969/

1970

1973/

1974

Oppilaita / oppikoulu keskimäärin

 • suomenkieliset

 • ruotsinkieliset

523

560

420

529

588

339

536

605

291

587

638

357

Oppilaita / opettaja

 • suomenkielisiä

 • ruotsinkielisiä

18

19

15

16

17

14

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Oppilaita / luokka

 • suomenkielisiä

 • ruotsinkielisiä

34

35

33

33

33

29

32

33

26

n.a.

n.a.

n.a.

Poikaoppilaita kaikista pojista 10-19 v

 • suomenkielisiä

 • ruotsinkielisiä

44.73 %

35.29 %

9.43 %

50.96 %

42.63 %

8.33 %

58.91 %

50.55 %

8.11 %

60.91 %

53.90 %

7.01 %

Helsinkiläiset ylioppilaat

 • suomenkielisiä

 • ruotsinkielisiä

1 447

77.40 %

22.60 %

2 618

82.93 %

17.07 %

3 061

85.72 %

14.28 %

3 046

84.76 %

15.23 %

Kielisuhteet

 • suomenkielisiä

 • ruotsinkielisiä


84.86 %

14.43 %


87.86 %

12.14 %


89.40 %

10.60 %


89.88 %

10.11 %

Näistä kahdesta taulukosta voidaan tehdä muutama mielenkiintoinen havainto. Kielisuhteet olivat muuttuneet Helsingissä puolessatoista vuosikymmenessä niin, että pääkaupunki oli vuonna 1970 miltei täysin yksikielinen kaupunki. Tämä alkoi kuitenkin näkyä suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen voimavaroissa vasta 1970-luvun alkupuolella.

Toinen mielenkiintoinen yksityiskohta on, että vaikka 10-19 -vuotiaiden poikien määrä alkoi kaupungissa vähetä, heidän määränsä vielä lisääntyi jonkin verran kaupungissa toimivissa oppikouluissa. Tämä merkitsi sitä, että pikapuolin lakkautettaviksi tulevat maksulliset oppikoulut olivat edelleen houkutelleet pulpetteihinsa yli 60 prosenttia kaikista kaupungin pojista.


VIII voittoisa jalkapallocup-joukkue syksyllä 1971. Kuva: Veikko N:o 4 1971, 16.