Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Suomalaisen Normaalilyseon Järjestyssäännöt
II - Oppilaat

HYVÄKSYTYT OPETTAJAKUNNAN KOKOUKSESSA
HELMIKUUN 17 P:NÄ 1930

TOINEN PAINOS
HELSINKI 1937

VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

A. Yleisiä periaatteita.

1. Järjestyssäännöillä, mikäli ne määräävät oppilaiden oloa ja toimintaa koulussa, on kaksi tarkoitusta. Niiden avulla tahdotaan hankkia ne ulkonaiset edellytykset, jotka suuren kouluyhteiskunnan säännölliselle ja menestykselliselle työlle ovat välttämättömät. Mutta johdonmukaisesti oppilaita totuttamalla täsmällisyyteen, itsensähillitsemiseen ja kuuliaisuuteen ne myöskin tahtovat heille tarjota jatkuvaa tilaisuutta ja keinoja hyvän tahdon harjoittamiseen ja siveellisen luonteen kehittämiseen. Tämän yhteydessä järjestyssäännöt tarkoittavat oppilasten totuttamista sievään, kohteliaaseen, kaiken puolin säädylliseen käytökseen.

B. Esiintymistä ja järjestystä koskevia määräyksiä.

a. Yleisiä määräyksiä.

1. Oppilaiden esiintyminen olkoon hillittyä ja vaatimatonta. Heidän tulee olla huomaavaisia ja avuliaita, milloin tilaisuutta siihen ilmenee. Heiltä odotetaan kohteliasta ja palvelevaa käytöstä niin koulussa ja sen ulkopuolella kuin kotonakin.

Oppilaiden käynnin tulee olla reipasta ja ryhdikästä, ja kaikkialla koulun ulkopuolella, esim. eri tilaisuuksissa, raitiovaunuissa y.m. paikoissa, on käyttäydyttävä mallikelpoisesti. Katujen kulmauksiin ja käytäville joukottain pysähtyminen, myös kaduntäyttävissä riveissä kulkeminen ei sentähden ole sallittua. Äänekästä puhelua on kartettava.

Koulun käytävissä on kuljettava avopäin, vältettävä ovissa tunkeilemista ja juoksemista. Huoneisiin ei sovi astua päällysvaatteet yllä tai kalossit jalassa.

Oppilaiden tulee harrastaa puhtautta ja pitää opetusvälineensä siisteinä ja hyvässä järjestyksessä.

2. Oppilaat älkööt koulussa nauttiko makeisia tai muuta syötävää. Kaikenlainen kaupanteko, vaihtaminen, rahan lainaaminen ja keruu tai muu sentapainen toimi on yleensä kielletty. Kuitenkin voidaan koulun rehtorin luvalla ja hänen määräämillään ehdoilla tehdä erinäisissä tapauksissa poikkeuksia.

3. Oppilaat, jotka aamiaistuntinsa viettävät ruokailuhuoneessa, eivät saa sinä aikana liikkua koulun muissa kerroksissa.

b. Oppilaiden suhde koulun omaisuuteen.

4. Koulun omaisuutta, kuten voimistelutelineitä, tauluja, pulpetteja, karttoja, kuvia, myös pieniä esineitä, kuten liitua, sientä, karttapuikkoa, kynänvarsia y.m.s., tulee oppilaiden käsitellä mahdollisimman huolellisesti. Niiden samoinkuin kouluhuoneiden vioittaminen ja tahriminen on siten ankarasti kielletty. Pulpettien kansista on jokaisen oppilaan piirrettävä puhtaalle, valkoiselle paperille tarkka jäljennös, mihin tulee merkitä kaikki näkyvät vioittumat, sekä jättää se kunkin lukukauden alussa luokan esimiehelle, joka tarkistettuaan, että se on samanlainen kuin pulpetin kansi, ottaa sen haltuunsa ja palauttaa takaisin lukukauden lopussa uuden tarkastuksen jälkeen.

5. Koulun kirjat tulee pitää ehjinä ja siisteissä varakansissa.

6. Valo- ja lämpöjohtoihin saavat ainoastaan järjestäjät kajota ja silloinkin vain todellisen tarpeen vaatiessa.

7. Mustantaulun aiheeton käyttäminen on ehdottomasti kielletty.

8. Se oppilas, joka tavalla tai toisella rikkoo tässä mainittuja, koulun omaisuutta koskevia määräyksiä, saakoon siitä rangaistuksen sekä korvatkoon vahingon rehtorin lähemmin määräämällä tavalla.

9. Oppilaan tulee hoitaa myös omia kirjojaan, karttojaan, vihkojaan y.m. omaisuuttaan tarkasti ja siististi. Senvuoksi tulee katsoa, että kirjojen ja vihkojen varakannet ovat tahrattomat, kirjoitukset huolelliset ja imupaperit hyvässä kunnossa. Kaikenlainen niihin piirteleminen ja kirjoittaminen on kielletty.

c. Aamuisin.

10. Koulun ovet avataan aamuisin 10 minuuttia ennen klo 8, aamiaisajan jälkeen klo 13. Oppilaiden tulee saapua luokkahuoneisiinsa hyvissä ajoin ennen klo 8 ja aamiaisajan jälkeen ennen ensi tunnin soittoa, joka tapahtuu 8 minuuttia yli 13.

11. Aamuisin soitetaan sisäkelloa tasan klo 8 ja se kutsuu oppilaat nopeasti järjestymään riveihin ja lähtemään rukouksiin. Kukin luokka odottaa määrätyllä paikallaan lähtövuoroansa. Rukouksiin meno tapahtuu parittain. Yläaulan luokat lähtevät ensin, senjälkeen liittyvät niihin keski- ja ala-aulan luokat. Rivissä seisottaessa ei saa nojata seiniin ja on tällöin samoinkuin rukouksiin mentäessä ja siellä oltaessa noudatettava ehdotonta hiljaisuutta.