Vanhat Norssit ry Historiikin etusivulle 1867 - 1930. Norssin perintö 1930-luku. Pulasta sotaan 1940-luku. Sota-aika ja normalisoituminen 1950-luku. Levottomat teiniparvet 1960-luku. Tiedostavat teiniparvet 1970-luku. Tytöt ja kouluneuvostot Epilogi Liitteet Lähteet Videot

Norssin historia 1867/1868 – 1929/1930;
Lyhyt oppimäärä

Stadin vanha slangi syntyi vuosina 1890-1919 Helsingin kaksikielisissä, yleensä työläisten asuttamissa, suomalais-ruotsalaisissa sekakortteleissa. Se yhdisti saman pihan ja saman korttelin erikielisiä poikia yhdeksi suureksi joukoksi, sakiksi. Se ei ollut silloin mitään muodikasta nuorisokieltä kuten nykyisin, eikä mitään salakieltä, jolla haluttiin erottua muista. Vanha Stadin slangi oli yksinkertaisesti eräänlaista Sörkan ja Rööperin esperantoa, jota sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset slanginpuhujat vaivatta ymmärsivät. Suomalainen saattoi esimerkiksi sanoa: ”Friidu oli redi, kundi dorka”. Ruotsinkielinen ilmaisi saman sanomalla: ”Fridon va redi, konden dorka”. ( Paunonen 2001, 14-17)

Slangiteksti 1906-1911

- Žiksaa Kalžua! Mihin sä dullaat?
- Skoleen tietysti.
- Vieläks sä käyt skoilua? Mä olen slyytannu jo. Ei sitä toolaa enää dullata skoilassa. S´on skiisimpää ku hakee jotakin duunia ja saa fyrkkaa. Kellä maijarilla sä käyt?
- Samalla ku Ernaki. Gynny ku eilen oli skoijia ku maijari oli niin stydin girinä, että koikkasi kepakon poikki. Zikaa Otžika staijasi sitä plankkia vastaa ja siit meni ohi yks tuttu giba joka röökasi ja otzika sai siltä tilat, mutta maijari näki ja ku tultii luokkaa niin se sai skribaa.
- Onks sull röökiä?
- Ei o. Ittekikin pyysin tuolla Zalilta mutta silläkää ei ollu ku yks borkkarin jämppi. Mutt eiks sul o fyrkkaa niin mennään slumppaamaa tost buidust?
- On mull fimtžo ku mä viggasin Ynkalt.
S´oli aamulla tortžilla ronttaamassa ja siellä se slumppasi yhden tisikan baislarin ja s´oli niin gutaa että!
- No kuykkaa tänne se mutt slumpataan fenkkaa, ei sitä toolaa borkkaria.
- Žiikaa masaa! Mä lähden skoleen nyt.
- Häijeena, oleks tommonen, siin o mulla stara. Ei voogaa pistää ees fimaa.
- Miks emmä voogaa mutt ku mun täytyy lähteä skoleen.

- Jeest skoleen. O pois. Tuolt luffaa Lautzu. Vislaa se tänne ja käske sen kurssata maijarille, et sun magas on kipee.
- Jeh! Ssst, ssst. Lautžu, tuu tänne! Meneks sä skoilaan?
- En. Mä slyytaan ja skaffaan jotakin duunia ku mutži ja fatži aina ryppyilevät, etten mä mitää žeenaa. Fatzi tokkaa kaikki rahat pomppaan ja on aina stakassa ja niinjeevelin trindinä. Eilenki s´oli nii stydisti fyllassa, ett ku se tuli himaa nii koikkasi mutžia fišulla päähä. Mut sitte meni broidi välii ja torppasi sellasen glitžarin että fatži oli vait.
- Onks sull röökiä ku ei Kaltzullakaa ole?
- Ei, mutt me slumppaamaa. Mä snutasin broidilta fimtžikan tänä aamuna.
Slumppaaks mä koko rahall?
- Ziikaa masaa, silloinhan ei mulle jäis yhtää giloja! Slumppaa vaa žyfimall. Mutt tu takasin ja!

- Mennääks sitte spilkkamaan ku Tilikka tulee?
- Jehh! Mull on bussi sandkryypari. Tiedäks mull oli eilen vähän stydin veka savamaga mutt mä mistasin sen Entžikalle.
- Jeest! Mutt mennää ennemmin fimanslantilla grottaan ku ei o yhtään kryyparia.
- No, saathan sä sen ku tokkaat sporiksen alle tai duunaat gatarilla.
- Ei, ei gatarilla tuu vekaa. Sporiksen alla tulee bužimpia. Mistä tulee reilumpia, gardareista tai flottareista?
- Kyll flottareista.

- Žiks, nyt Tillikka tulee. Kato s´on vähä roisi äiskä, aina se brassaa. Nykkin se meinas smiitata, mutt ku mä näin nii ei voogannu!
- Montaks sä sait zyfimal?
- Kakstoist.
- Kakstoist? Sä olet vohkinnu yhden. Kolmetoistahan se antaa.
- Žiikaa kundia, se luulee et mä olen tollanen snutari. Jumalista mä en saannu enempää.
- No pidä nyt se yks, sä olet aina tollanen böndi masa.
- No älkää ny viitti ruveta slaskaamaa.
- Me Lautžun kans tuumattii, et lähettäis spikkaamaa.
- Ei sitä toolaa. Mennään ennemmin koikkaamaa palloa Kaisan plaanille.
- Ja näin vähän kundia.
- Snaijataan lyyroja, abus minä esa koikkaamaa.
- Ei. Teekataan. Mutt eihän meillä (ole) palloa eikä seltteriäkään!
- Mennää žiikaamaa, jos Wiltžki on himassa. Silon vega huggin musta pallo ja seltteri.
- En minä. Se gisaa niin stydisti koddaa.
- Žiikaa Heruli suftaa. Kyll olet survi häiskä No mennää sitt spilkkaamaa.
- No anna nyt röökit ens!
- Onks sul špidiä?
- Ei, en mä voogaa pitä taskus joka ilta ku mugi greevaa jokailta mun taskuni. Mutt on mull ploonia.
- Ja mull on yksi špidi.
- No tendaa sitte.
- Mennää enste tokkaamaa yks spilkkari sporiksen alle ku latžulla ei oo yhtään buššia.
- No saat multa yhden oikein vernan kun meet tänä iltana dilkkaamaa mun edestäni Tyäsiä.
- Luuleks kans! Viäläks sä olet Tyäsissä? Mä slyytasin Huusiksesta. Trokaamalla zeenaa enemmän fyänaa.

- No mennää sitte tokkaamaa, mutt ziikataa ettei slurkki nää.
- Mä varron. Mut olkaa skoraa!
- Tulks verna?
- Ei oikeen mutt kyl se menee.
- Tota bulia taloa vastaan stikataan.
- Jehh!
- No stikkaa sinä ensin!
- Stikkaa sinä! No!
- Se meni roisista.M´otan uudestaa. Ensimmäinen kerta ei jllaa.
- M´otetaa ja sitte uudestaa.
- Žiikakkaa tuall menee yks žimbala, tehdääks juksia! Zimbala tarataitaa, žöp en levande besse!
- No älä ny viitti tehdä juksia. Hiivaa nyv vaa.
- M´olen esa.
- Älä valehtele, minäpä!
Sitte noon tasakat. Kaltzu tuu gluunaamaa
- Kyl n´oon tasakat.
- Žiks, Kaltžukin on kiero kaveri. Otetaa uudestaa sitte.
- No nyt m´olen ainakin esa. Ja sä olet visa.
- No kilksaas itte. Sä paat kumminki kaikki bobloja. Mutt älä tee mitää grišoja. Jos vaan saat yglöjä niin mä slyytaan tvärt.

- Žiikakkaa, tuolt tulee pollari. Lähetää skoraa luffaamaa. Mihi mennää?
- Painetaa Enžikan pihaa ja sielt yhden plankin yli Brangaan. Siell voi buššia jömmoja ja siellä voidaan ruveta brassaamaa gurkkaa.
- En mä voogaa tulla sinne. Siel on yks groušši jyžkele, joka on luvannu mulle päihin.
- Ei se anna. Tuu vaa. Mä menen kurssaamaa sille.

(Slangi.net 2007)

Sanasto

žiksaa

katsoa

dullaa

kävellä, kulkea

skoilu

koulu

toolaa

kestää,sietää

skiisi

hauska

fyrkka

raha

skoiji

hauska, mukava

stydin

hyvin, kovin

koikkaa

lyödä

Otžika

Otto

plankki

aita

tilat

loput, jämät

zali

poika, kaveri

jämppi

tupakan tumppi

buidi

kauppa

viggaa

vipata

tortži

(kauppa) tori

guta

hyvä

fenkka

Fennia-savuke

masa

poika, kaveri

voogaa

uskaltaa

luffaa

juosta

kurssaa

sanoa, jutella

skaffaa

hankkia

fatži

isä

tokkaa

heittää, pistää

stakassa

humalassa

stydisti

hyvin, kovasti

flisu

pullo

glitžari

korvapuusti

fintžika

50 penniä

žyfima

20 penniä

bussi

hyvä

veka

hyvä

mistaa

menettää

grotta

kuoppapeli

sporis

raitiovaunu

gardari

kaartilainen

älskä

poika, kaveri

smiitaa

livistää

böndi

tyhmä, epäreilu

snaijaa

lyödä

teekaa

arpoa

Wiltžiki

Ville

huggi

1 markka

koddaa

osua pallolla

survi

pelkuri

mugi

äiti

plooni

raapaisupinta

spilkkari

pelinappi

dilkkaa

jakaa

Huusis

Hufvudstadbladet

fyönä

raha

skoraa

pian, nopeasti

ei jillaa

ei ole mukana

tehdä juksia

tehdä kiusaa

esa

ensimmäinen

gluunaa

katsoa

kilksaa

arpoa rahoja seinään heittämälllä

ygla

kruuna

Branga

Palokunnantalo

brassaa gurkkaa

leikkiä piilosta

Kaltzu

Kaarlo, Kalle

skole

koulu

slyytaa

lopettaa

duuni

työ

maijari

opettaja

stydi

vahva

giri

ankara, vihainen

staijaa

seistä

giba

poika, kaveri

saada stribaa

saada selkäänsä

borkkari savuke

(Borgeströmin tupakkatehdas)

slumppaa

ostaa

fimžo

15 penniä

Ynkka

Yngve

baišlari

leivos

kuykkaa

antaa, pistää

stara

mies

fima

viitonen, 5 penniä

Lautžu

Lauri

maga

maha

mutži

äiti

žeenaa

ansaita, tienata

pomppa

viina

trindi

pahapäinen

fyllassa

humalassa

torppaa

lyödä

snutaa

varastaa

gila

(pikku)raha, kolikko

spilkkaa

pelata

sandkyypari

pelinappula joka liukui hyvin

savamaga

täytetty pelinappula

Entžika

Ensio

kryypari

pelinappula

gatari

katukivi

flottari

merisotilas, merisotilaan sinellin nappi

brassaa

leikkiä, riehua, rähjätä

snutari

varas

slaskaa

tapella

lyyra

koppi

seltteri

maila

vega

hyvä

gisaa

tehdä kipeää

suftaa

pelätä

špidi

tulitikku

grevaa

kaivaa

tendaa

sytyttää

verna

hyvä

Työsi

Työmies-lehti

trokaa

myydä

slurkki

poliisi

buli

iso

roisisti

huonosti

žimbala

tataari, reppuryssä

hiivaa

heittää

tasakat

tasan, tasoissa

visa

viimeinen

bobla

klaava

tehdä grisoja

tehdä vilppiä

tvärt

heti

jömma

piilo

groušši

iso

jyžkele

juutalainen